Konstverket Cirkeln i hörsalen.
Foto: Kristina Strand Larsson

Upplev konsten

I Domkyrkans krypta visas regelbundet samtidskonst. Fokus är på dialogen mellan konsten och rummet med dess praktik och historia. På Väggen i Domkyrkoforum visas mindre utställningar. Domkyrkan har även ett starkt engagemang i projektet Råängen, där konsten är högst närvarande.

Domkyrkan i Lund är i sig ett konstverk. Från första stund finns förbindelsen där mellan konstnären och katedralen. Utan konstnärers, arkitekters och hantverkares kunskap och bidrag skulle det inte finnas någon Domkyrka. Samspelet fortsätter i dag genom arbetet med konst och kultur i katedralen. I Domkyrkans krypta visas regelbundet samtidskonst. Fokus är på dialogen mellan konsten och rummet med dess praktik och historia. På Väggen i Domkyrkoforum visas mindre utställningar. Dans, teater och litteratur är också del av livet i och vid katedralen. Domkyrkan har även ett starkt engagemang i projektet Råängen, där konsten är högst närvarande, och deltar till exempel i Kulturnatten och Konstkvällen.

Kyrkan som plats för samtidskonst

I legenden om jätten Finn, knuten till en av stenskulpturerna i kryptan, ropar jätten Finn ut något han tror är en förbannelse men som visar sig vara en välsignelse. Han säger: ”Den här kyrkan ska aldrig någonsin bli färdig.” Just detta inspirerar arbetet med samtidskonst i Lunds domkyrka. Kyrkan är inte färdig. Liksom konstnärer i historien byggde kyrkan, vill Lunds domkyrka gå i dialog med samtidens konstnärer för att fortsätta dialogen, bygget och utforskandet av liv, tro och existens.

Platsspecifik konst samspelar med och utmanar kyrkorummet 

Utställningar i kyrkorum ingår i ett sammanhang där själva utställningsmiljön är en viktig del av utställningen. Genren platsspecifik konst har sina rötter tillbaka till 1960-talet då den bland annat bröt med modernismens tanke att ett konstverk är en monolit vars egenart förblir opåverkad oavsett vilken miljö det finns i. Den platsspecifika konsten är istället intresserad av omgivningen och samspelet mellan verk och plats. Relationen som uppstår kan vara inriktad på integration. Strävan är då att verket i hög grad ska smälta in och anpassas till miljön. Tanken kan också vara att verket ska gripa in och förändra miljön, utmana platsens funktion och tolkningen av den. När det gäller konst i kyrkorum finns det exempel på såväl integration som utmaning.

Mötet mellan kyrkorummet och konst blir värdefullt

Själva kyrkorummet är en betydelsefull partner i mötet med samtidskonsten. I arbetet med konst i Lunds domkyrka är det just det mötet vi vill koncentrera oss på och utveckla. Vi vill ta fasta på det speciella med kyrkans rum och inte försöka förvandla det till ett galleri eller en konsthall. Konsten som visas relateras till kyrkan som arkitektoniskt rum, som plats för bön och som historiskt rum. Undersökande möten skapas mellan samtidskonsten och kyrkans berättelser och liturgi. Processen i mötet mellan konstnär, konstverk och rum är central.

Utställningsrum i Lunds domkyrkoförsamling

Väggen i Domkyrkoforum

På en av väggarna i Domkyrkoforum visas regelbundet utställningar av konstnärer och fotografer. För aktuell utställning, se kalendern.

I Domkyrkoforum visas också en permanent utställning där man kan se stenar från äldre delar av domkyrkan.

I hörsalen på Domkyrkoforum finns ett permanent verk av Anita Christoffersson.

Kryptan

Domkyrkans krypta under högkoret är kyrkans äldsta del. Om vi tänker oss kyrkorummet som en kropp är detta det inre rummet, hjärtat, i samspel med besökarens eget inre. Det är lite mörkare här. De romanska valven omsluter. Kryptan är platsen där samtidskonsten möter kyrkorummet under två till fyra utställningsperioder under året.

Tidigare utställningar i kryptan

1996 Carlos Capelan – A Thousand, installation

1997 Peter Tillberg – Skulptur

1998 Ulf Trotzig – Måleri

1999  Christer Strömholm – Fotografi

2000 Max Liljefors – videoinstallation

2000 Arne Haugen Sørensen – måleri

2001 Christel Hansson – tuschmålningar

2002 Christian Partos – installation

2002 P O Holmström – Finn får besök, skulptur

2004 Annika Svenbro – skulptur

2005 Cecilia Edefalk – Budbärare, måleri

2006  Monica Gerhard – måleri

2007 Bianca Maria Barmen – Skulptur i gips och brons samt teckningar

2008 Anna-Karin Bylund Fürst, Zofia Paryzska, Michal Paryzski – I en annan dimension textil, foto och collage

2009 Anna Clarén – Porträtt, fotografi

2009 Sten Dunér – Apokalyps, måleri

2010 Mikael Lundberg – Spår av ett pågående minne, installation. Verk även i det övre kyrkorummet.

2010 Maria Udriot – teckningar

2011 Hertha Hanson – Kapillärerna, måleri

2011 Lars Ekholm – tuschmålningar

2012 Maria Küchen – Rosariet, bokobjekt

2012 Erika Dahlén – Transit Måleriinstallation, olja och UV-ljus

2012 Stefan Klaverdal – Ser du människa? ljudinstallation, läsningar, mässa

2012  Emma Karp Lundström – Kärleken är enda vägen, akvarell

2013 Inger Bergström – Riktning, ting och tecken, skulpturala objekt

2013 Madeleine Hatz – Franciskus i Kina måleri, tuschmålningar och performance

2014  Françoise Ribeyrolles-Marcus – Tillblivelse, ljusverk

2014 Johanna Berg – Livets källa, fotografiska ljusverk

2014 Karin Wiberg – Ögonblick – Moments, skulptur

2014 Sofie Arfwidson – Se människan – bland helgon, förrädare och älskande, måleri

2015 Anna Lindqvist Adolfsson – Asp Sår Offer, skulptur

2015 Erik Wennerstrand – Människomärke, skulptur, teckningar, lyrik

2015 Maja Spasova - Att vara ett hjärta ljudinstallation

2016 Violet Tengberg – Tystnad, måleri och skulptur

2016  Bea Szenfeld, Station 5, installation

Emilie Riise Lantz, Utan titel, installation

2017 Agneta Sofiadotter  Innerligheten, måleri

2017 Erla S. Haraldsdottír – Genesis, måleri

2017 Ana Rebordão – Videoinstallation, ljudinstallation

2018 Bo Hylander – Ansiktet från det inre, måleri

2018 Maria Hall – Sous ses pieds, måleri och teckning

2018 Helena Marika Ekenger och Nils Ramhøj – Kommunicerande kärl, måleri och installation

2019 Lars Gerdmar och Clara Gesang-Gottowt – Synlig religion, ikoner och måleri

2019 Clara Gesang-Gottowt – Atlanten, måleri

2019 Petra Gipp – Kroppen och rummet, skulptur

2020 6 verk, 6 verk, 6 konstnärer

Ann Edholm, Anita Christoffersson, Agneta Hemert, Elisabeth Moritz, Lisa D. Manner, Bianca Maria Barmen.

2020  Benjamin Andersson och Eric Length – Blek eld, måleri

2021 Erla S Haraldsdóttir – Övergångar, måleri

2021 Ann Edholm och Tom Sandqvist Jerusalem  

2021 Kristina Eldon, fotografi, Biografiska landskap, Velum

2022 Tobias Sjöberg, måleri på glas, Skisser från en världshistorisk händelse

2022  Cecilia Edefalk, måleri och objekt, Himlar

2022  Ingvild Hovland Kaldal, objekt, 1000 clouds on a clear blue sky

Katalogen "Konst i kryptan 1996–2004"

I katalogen presenterar domkyrkokaplan Lena Sjöstrand erfarenheter som gjorts i samband med konstprojekt och utställningar i Lunds domkyrka under perioden 1996 till 2014.

Några av utställningarna får en grundligare presentation i såväl bild som i text. Boken utgör en dokumentation av arbetet samtidigt som teologiska och konstnärliga reflexioner lyfts fram. Som skribenter medverkar även Elisabet Haglund, konsthistoriker och fil.dr samt konstnären Inger Bergström. För mer information, kontakta...

 

Råängen

Lunds domkyrka har ett stort konstprojekt vid Brunnshög, cirka 5 kilometer från Domkyrkan. Här kan du läsa mer om Råängen och den del av Lund som växer fram där.

Intresserad av konst i Domkyrkoforum?

Du som är intresserad av att veta mer om arbetet med konst i Lunds domkyrka kontakta domkyrkokaplanen, se nedan.