På en upplyst scen pågår ett samtal på temat Bildning Mod Motstånd.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Föreläsningar som ger nya tankar

Domkyrkan erbjuder många olika föreläsningar och samtal. Alla föreläsningar är publika och kräver endast anmälan om det står så i arrangemanget.

Domkyrkans torn speglar sig i Domkyrkoforums lanterin.

Onsdagkvällar på Domkyrkoforum

Föredrag och samtalskvällar kring existentiella frågor, kultur, tro, vetenskap och samhälle.

Årliga föreläsningar om tro, liv och vetenskap

Den 27 maj 1946 överlämnades en påkostad kräkla till biskopen i Lunds stift. Kräklan stals tyvärr i Domkyrkan 27 maj 2009. Den har inte återfunnits och försäkringsersättning har betalats ut. Biskopen i Lund beslutade då att låta försäkringsersättningen bilda en särskild stiftelse med namnet Baculus Deperditus - Den förlorade kräklan.

Stiftelsen Baculus Deperditus

Stiftelsen Baculus Deperditus har som syfte att varje vår i maj anordna en publik föreläsningsdag i Lunds domkyrka. Föreläsningen ska syfta till att göra aktuell forskning tillgänglig för den breda allmänheten och föreläsningen ska betona samverkan mellan fysiska, psykiska, andliga och sociala faktorer. Uppgiften kan även beskrivas som att identifiera och belysa specifika läkande krafter – medicinska, sociala, andliga – och deras inverkan på mänsklig hälsa, kroppsligt och/eller själsligt, och hur sådana goda krafter befrämjas eller motverkas i den tid som är.

Läs mer om Stiftelsen Bachulus Deperditus på Lunds stifts webbplats