En ung kvinna i vit särk häller upp vatten i en silverpokal.
Foto: Albin Hillert

Fira gudstjänst

Varje människa kan möta Gud när som helst men det finns en kraft i att möta Gud tillsammans. I Domkyrkan firar vi gudstjänst dagligen och högmässa varje söndag. Vi firar även gudstjänster och andakter med olika teman, till exempel Taizé-, pilgrims-, barn- och musikmässa. Vissa andakter sänds digitalt.

Barnen har en särskild plats i gudstjänsten.
"Låt barnen komma till mig" sa Jesus. Fortfarande har barnen en särskild plats i gudstjänsten. I södra sidoskeppet finns en liten egen plats för trötta barnsben. Foto: Karin Rosvall

Veckans fasta gudstjänster i Lunds domkyrka - gudtjänstrytm

För alla gudstjänster, se kalendern. 

Måndag

kl. 8 Laudes (morgonbön), kl. 12 middagsbön

Tisdag

kl. 8 Morgonmässa, kl. 12 middagsbön

Onsdag

kl. 8 Morgonmässa, kl. 9 pilgrimsbön, kl. 12 middagsbön, kl. 18 vesper (aftonbön)

Torsdag

kl. 8 Laudes (morgonbön), kl. 9 pilgrimsbön, kl. 12 middagsbön,
kl. 18.30 Taizemässa

Fredagar

kl. 8 Morgonmässa i högkoret, kl. 9 pilgrimsbön i kryptan, kl. 12 middagsbön i mittskeppet, kl. 15.30 Andakt ”PAUS”

Lördag

kl. 10–10.30 Lördagskonsert, oftast på orgel, kl. 12–14 Eventuella dopgudstjänster, kl. 15.30 Eventuellt vigselgudstjänst

Söndag

kl. 11 Gudstjänst, oftast i form av högmässa, det vill säga gudstjänst med nattvard, kl. 17 Holy communion service (mässa på engelska)

Nattvarden är det sakrament som rymmer kristendomens djupaste mysterium
Nattvarden är det sakrament som rymmer kristendomens djupaste mysterium. Foto: Gunnar Menander

Gudstjänst firas varje dag i Domkyrkan

Vid något av Lunds domkyrkas sex altare firas gudstjänst varje dag, ibland flera gånger om dagen. I gudstjänsten får vi möta Gud och ta emot vad Gud vill ge oss genom sitt ord. Vi får ära Gud i sång och bön, dela vår tro med andra och vi får hjälp att tolka våra liv. Alla är välkomna att vara med: du som är van gudstjänstfirare och du som är ovan.

Glutenfritt bröd och avalkoholiserat vin i nattvarden

Vid mässorna finns möjlighet att få glutenfri oblat. Vid alla gudstjänster utom onsdagar kl. 18.30 och fredagar kl. 8.00 används avalkoholiserat nattvardsvin.

Barnhörna

Barn är välkomna till Domkyrkans gudstjänster. I Domkyrkans nedre södra del finns en barnhörna där barnen både under högmässan och efteråt kan rita, läsa böcker och fundera kring söndagens texter och tema. 

Tre kollekthåvar står lutade mot en stenvägg.

Ge kollekt

Varje söndag i gudstjänsten samlas pengar in som kyrkan ger till ett gott ändamål för att hjälpa andra. I Lunds domkyrka kan du skänka kollekt kontant eller via Swish.

Detalj av ljusbäraren framför ett fönster. Ett ljus är tänt.

Be om förbön

Skicka in ditt förbönsämne till Lunds domkyrka. Det kommar att infogas i förbönen vid en av gudstjänsterna den kommande veckan.

Engagera dig

Bli ideell medarbetare och hjälp domkyrkan som gudstjänstvärd, ministrant, i det internationella arbetet, med konfirmander, skolor eller med tidningen Finn.

En smartphone som visar Svenska kyrkans app på skärmen.

Ladda ner appen Kyrkguiden

Appen Kyrkguiden hjälper dig hitta till kyrkor och i kalendern finns aktuella gudstjänster, konserter och andra evenemang i Svenska kyrkan över hela Sverige. Appen är gratis och finns för både iPhone och Android.

Alla gudstjänster är öppna för alla.

Olika typer av gudstjänster i Domkyrkan

Det firas många olika typer av gudstjänster i Lunds domkyrka: morgon-, middags- och kvällsbön, morgonmässa, veckomässa, högmässa, musikgudstjänst med flera. Här kan du läsa om de olika gudstjänsterna.

Högkoret med altaret, mosaiken, korstolar och St Laurentius.

Därför firar vi gudstjänst

I gudstjänsten får vi tillsammans tillbe och lovsjunga Gud. Vi lyssnar till Guds röst och bär fram oss själva och hela skapelsen i bön. Mässan är en måltid vi delar med Gud och med varandra. Genom bröd och vin tar vi emot Gud själv. På ett hemlighetsfullt vis kan vi i gudstjänsten förenas också med människor i andra tider och på andra platser.

Biskoparna Anders Arborelius och Antje Jackelén står i strålkastarljus i en kyrka och talar i en mikrofon.

Samverkan med andra kyrkor och religioner

Lunds domkyrka samverkar med andra kyrkor i staden genom Lunds kristna råd. Studentprästerna är också med i samarbetet Multifaith Chaplaincy med representanter för judendom, islam, buddhism och olika kristna samfund.

Närbild på knäppta händer vid en ljusbärare.

Utforska tro och lärande

Lunds domkyrka har varit en mötesplats för människors andliga längtan sedan 1100-talet. Gudstjänst, veta mer om kristen tro, bön, bibelgrupp, meditation, pilgrimsvandring, konfirmation, katekumenat, andlig fördjupning, Killans bönegård och medvandrarskap.

Gudstjänsten

Gudstjänster firas varje söndag i Svenska kyrkans församlingar, och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

Information om domkyrkans gudstjänster

Vill du ha information om Lunds domkyrkoförsamlings gudstjänster i pappersform? Kontakta vår expedition, 046-71 87 42 eller lunds.domkyrka@svenskakyrkan.se, så skickar vi aktuellt församlingsblad!

Digitala andakter från Lunds domkyrka

Varje vecka läggs digitala andakter från Lunds domkyrka ut på församlingens Facebooksida och på Youtube.

Relaterat innehåll

En person sitter i en kyrkbänk med en bibel i knät.

Bibeln

I Bibeln möter vi en skatt av berättelser, lyrik och framtidsspaningar som tillsammans är själva grunden för kristen tro och tradition. Bibeln visar vem Gud är och hur Gud handlar i historien och i våra liv. I alla tider har Bibeln också inspirerat till litteratur, musik och konst.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.

Kyrkoårets fem färger

Kyrkoåret har olika färger och dekoration. Kyrkoårets fem färger är vitt, violett, grönt, rött och svart. De syns på textilier, blommor och på prästens kläder.

Detalj av ljusbäraren framför ett fönster. Ett ljus är tänt.

Be om förbön

Skicka in ditt förbönsämne till Lunds domkyrka. Det kommar att infogas i förbönen vid en av gudstjänsterna den kommande veckan.

Kristusfigur i trä.

Gudstjänster på SVT

Varje söndag under året sänder SVT en gudstjänst från någon av landets alla kyrkor. SVT vill återge både den geografiska och ekumeniska bredden i landets kyrkoliv.

Sveriges radios logotyp.

Gudstjänster i Sveriges Radio

Sveriges Radio sänder kristna gudstjänster från olika kyrkor och samfund runt om i landet. Även religionsmöten eller samtalsgudstjänster om livets stora frågor.