Tjej tänder ljus i ljusbäraren.
Foto: Kristina Strand Larsson.

Bön

Bön är ett samtal med Gud. Du kan be hur som helst och om vad som helst, med ord eller tyst i hjärtat. Det är lika mycket en bön om du ber i en kyrka, som i naturen eller på bussen. I Lunds domkyrka finns flera platser avsedda för enskild bön och bönegrupper om du vill be tillsammans med andra.

Det finns många olika sätt att be

Går du ibland in i en kyrka för att tända ett ljus? Kanske du samtidigt formulerar din oro eller glädje över något i livet. Just det skulle kunna vara en bön till Gud. Du kan även be på nätet. På Svenska kyrkans bönewebb kan du skriva din egen bön, eller läsa andras böner och tända digitala ljus. Genom att dela liv delar vi varandras bördor och glädjeämnen. Och Gud hör vår bön.

Böneplatser i Lund domkyrka

Du kan be var som helst i Lunds domkyrka. Det finns dock flera särskilda platser där du kan vara i stillhet och samtala med Gud genom bön. Ett sådant ställe är dopkapellet, ett annat är vid ljusbäraren i katedralens högra sidoskepp. 

Dopkapellet – en stilla plats för enskild bön

Dopkapellet i norra tvärskeppskapellet är en stillsam plats, avsedd för enskild bön. Här finns både en ljusbärare för ljuständning och en bönbok. Det finns dessutom en plats där du som besökare kan lämna dina förbönsämnen. Dessa infogas sedan i förbönen vid en kommande gudstjänst i Lunds domkyrka.

Läs mer om dopkapellet. 

Gå med i en av Domkyrkans bönegrupper 

Varje vecka träffas olika grupper för att samtala och be för varandra och världen. Tillsammans läser vi ur Bibeln. Är du intresserad av att vara med i en bönegrupp?

Anmäl ditt intresse för att vara med i en bönegrupp.

Någon annan kan be för dig

När livet är jobbigt kan din bön ge hjälp och kraft från Gud. Men ibland underlättar det om någon annan kan formulera bönen. Om du vill kan du kontakta kyrkan och be att få träffa en präst eller diakon som kan lyssna på dina bekymmer och be för dig. Du kan också skicka in din önskan om bön digitalt.  

Förbön

I alla gudstjänster ber vi för varandra och för aktuella saker som sker i världen. Om du vill kan du lämna in din förbön, det vill säga något du vill att prästen eller diakonen ska be om i gudstjänsten. Lämna då in en lapp i kyrkan eller här via nätet så är du med och påverkar vad församlingen ber om i gudstjänsten. Du kan också skriva din bön anonymt på nätet och tända ett digitalt ljus via Svenska kyrkans bönewebb.

Be om förbön

Domkyrkan ber för alla stiftets kyrkor och vänstift

Eftersom Lunds domkyrka är ansvarig för hela Lunds stift och även biskopens kyrka, ber prästerna varje dag för någon församling i Lunds stift eller för ett av Lunds stifts vänstift. Nedan kan du se vilka församlingar och vänstift domkyrkan ber för under året. 

 

Kyrkor och stift Lunds domkyrka ber för

 • 26 juni Lincoln, Härnösand, Lappo

 • 27 juni Lyckå

 • 28 juni Nättraby-Hasslö

 • 29 juni Fridlevstad

 • 30 juni Rödeby

 • 1 juli Ronneby
 • 3 juli  Saint Alban, Linköping 
 • 4 juli Bräkne-Hoby
 • 5 juli Karlshamn
 • 6 juli Asarum-Ringamåla
 • 7 juli Mörrum-Elleholm
 • 8 juli Mjällby
 • 10 juli Newcastle, Möre (Molde)
 • 11 juli Jämshög
 • 12 juli Kyrkhult
 • 13 juli Sölvesborg
 • 14 juli Stiftsgården Åkersberg
 • 15 juli Stiftsgården Södra Hoka
 • 17 juli  Skara, Leeds
 • 18 juli Killans bönegård
 • 19 juli Lunds domkyrkoförsamling
 • 20 juli Helgeands församling
 • 21 juli Lunds Allhelgonaförsamling
 • 22 juli Lunds östra stadsförsamling
 • 24 juli Litauens evangelisk-lutherska kyrka, Derry and Raphoe
 • 25 juli S:t Peters klosters församling
 • 26 juli Norra Nöbbelöv
 • 27 juli Torn
 • 28 juli Dalby
 • 29 juli Södra Sandby
 • 31 juli Bristol, Helsingfors
 

Bönewebben

På Svenska kyrkans bönewebb kan du skriva din egen bön, eller läsa andras böner och tända digitala ljus.