Foto: Gustaf Hellsing

Ekonomiskt stöd och samtal

Hos en del församlingar kan man få ekonomiskt stöd till det allra nödvändigaste medan andra delar ut matkassar, kläder eller andra förbrukningsvaror. Men, framför allt kan diakoner och diakoniarbetare i församlingarna ge stöd och råd, och hjälpa till med kontakter till socialtjänsten, budget- och skuldrådgivningen m.m. Tillsammans försöker vi att hitta en lösning på problemen.

En del församlingar i Svenska kyrkan kan ge tillfällig ekonomisk hjälp till privatpersoner. Pengarna kommer, exempelvis, från fonder, stiftelser eller kollekter. Ta kontakt med din församling för att få veta vilka möjligheter som finns där du bor.

Diakonicentralens fond

Är du folkbokförd i Lund och har en årsinkomst som understiger 185 000 kr så kan du söka diakonicentralens fond. Det finns två ansökningsperioder: mars t.o.m. 15 april samt september t.o.m. 15 oktober. För att ta del av ansökningsblanketten kontaktar du diakonen i den församling bor för att boka en tid. Vissa församlingar i Lund erbjuder drop in-tider eller ”fondansökningstillfällen”.

Boende i Helgeands församling kontaktar vikarierande diakon anne.ekberg@svenskakyrkan.se.

Om du beviljas bidrag så betalas detta ut till ditt bankkonto eller på avi före midsommar respektive julafton. Inget annat besked lämnas.

Välkommen att kontakta oss!