Dop

Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud. Dopet är ingen trosprestation utan förblir alltid detsamma: en gåva från Gud som innebär att vi blir omslutna av Guds kärlek.

Glädjen över livet speglas i vardagens ögonblicksbilder men också i dopgudstjänsten. Gudstjänsten vill i lovsång och bön uttrycka att vi är sedda och
älskade av Gud. Dopgudstjänsten utformas tillsammans med den präst som skall förrätta dopet. Detta sker vid ett samtal som kan ske i hemmet, i kyrkan eller på annan plats som överenskommes.

Man kan döpas oavsett ålder
I vårt land är barndop det vanligaste men många döps också som unga eller som vuxna. Det finns ingen åldersgräns för dop. Dop av vuxna föregås av samtal med präst som kan ske enskilt eller i grupp.

Dop och medlemskap
Dopet är grunden för medlemskap i Svenska kyrkan. Den som har döpts i annat kristet samfund är också välkommen som medlem i Svenska kyrkan, något nytt dop behövs inte, däremot en ansökan.

Dopklänning
Det finns möjlighet att hyra dopklänning för en deposition. Dopklänningen kan inte
hyras för användning i andra kyrkor. Du bokar den i samband med att lokalen bokas.

Lokal för samkväm
I samband med dopgudstjänsten är det möjligt att kostnadsfritt låna lokal i församlingshemmet. Denna bokas via vår värd/vaktmästre 046 - 71 87 70.

Du bokar dop på Lunds pastorats gemensamma expedition tel. 046-71 88 88. 

Här kan du höra Prästen Josefin Andersson berätta mer om vad dopet innebär.

Boka dop?

Här kan du preliminärboka kyrka och tid för dop. Fylli i uppgifterna nedan och önskemålet om tid och kyrka så hör vi av oss inom några arbetsdagar för att bekräfta eller komma med förslag på datum om önskat datum inte är möjligt.