Dop

Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud. Dopet är ingen trosprestation utan förblir alltid detsamma: en gåva från Gud som innebär att vi blir omslutna av Guds kärlek.

Glädjen över livet speglas i vardagens ögonblicksbilder men också i dopgudstjänsten. Gudstjänsten vill i lovsång och bön uttrycka att vi är sedda och älskade av Gud. Dopgudstjänsten utformas tillsammans med den präst som skall förrätta dopet. Detta sker vid ett samtal som kan ske i hemmet, i kyrkan eller på annan plats som överenskommes.

Man kan döpas oavsett ålder

I vårt land är barndop det vanligaste men många döps också som unga eller som vuxna. Det finns ingen åldersgräns för dop. Dop av vuxna föregås av samtal med präst som kan ske enskilt eller i grupp. Läs mer om dopet längre ner på sidan.

Dop och medlemskap

Dopet är grunden för medlemskap i Svenska kyrkan. Den som har döpts i annat kristet samfund är också välkommen som medlem i Svenska kyrkan, något nytt dop behövs inte, däremot en ansökan.

Dopklänning

Det finns möjlighet att låna dopklänning. Dopklänningen kan inte lånas för användning i andra kyrkor. Du bokar den i samband med att lokalen bokas.
Se våra dopklänningar.

Lokal för samkväm

I samband med dopgudstjänsten är det möjligt att kostnadsfritt låna lokal i församlingshemmet. 

Boka dop?

Du bokar dop på Lunds pastorats gemensamma expedition tel. 046-71 88 88. 

Du kan också skicka en förfrågan genom att fylla i uppgifterna nedan och önskemål om tid och kyrka, så hör vi av oss inom några arbetsdagar för att bekräfta eller komma med förslag på datum om önskat datum inte är möjligt.

Stora salen - Allhelgonagården

Vi har en lokal som du kan hyra i samband med t ex dop eller begravning.

I hyran ingår tillgång till kök och porslin. Man kan duka till 40 personer.
I köket finns diskmaskin (snabb), kaffekokare och tillgång till en kyl. 

Du behöver ha med dig dukar, servetter och det ni ska äta och dricka. 

Om du har dop eller begravning i någon av Lunds kyrkor och kapell får du låna salen gratis.

Om du vill hyra lokalen för andra sammankomster kostar den 1350:-.

Kontakta vår vaktmästare Jörgen för att boka eller om du har frågor. 

Allt om dopet – läs på Svenska kyrkans gemensamma sidor

En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

Barndop

Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.

Prästen håller sin hand på en konfirmands huvud när hon döps.

Att döpas som konfirmand

Om du inte döptes som barn, kan du ändå bli konfirmand. Under konfirmandtiden blir du erbjuden att döpas.

En vuxen man döps.

Att döpas som vuxen

Om du inte blivit döpt som barn kan du döpas som ung eller vuxen.

En liten flicka i famnen på sin fadder, en ung man.

Fadder

Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.

En bebis med nyckelpigor på kläderna ligger på mage på golvet.

Rätt att döpa ett barn

Många föräldrar vill fira att de har fått barn och väljer att döpa det. Men en del frågar sig om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?