Boka dop & vigsel

Dop

Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud. Dopet är ingen trosprestation utan förblir alltid detsamma: en gåva från Gud som innebär att vi blir omslutna av Guds kärlek.

Vigsel

Bröllop är fest! Ett minne för livet. Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt ger samma legitimitet, men i kyrkan ber vi också om Guds välsignelse över äktenskapet.

Mer om dopet i Svenska kyrkan

Den som döps blir i och med dopet medlem i Svenska kyrkan och får ta emot nattvarden. Du är välkommen att kontakta din församling om du vill bli döpt eller om du vill döpa ditt barn.

Mer om vigsel i Svenska kyrkan

Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt har samma värde inför lagen, men en kyrklig vigsel består av en gudstjänst med många symboler. I Guds och alla vittnens närvaro lovar ni varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Tillsammans ber vi Gud att välsigna ert äktenskap och finnas med i både glädje och sorg. Alla är välkomna att fira sitt bröllop i Svenska kyrkan, men som regel behöver minst en av er vara eller bli medlem i Svenska kyrkan.