Stiftsfullmäktige fördjupade sig i hållbarhet

Nyhet Publicerad

Fredag 13 maj–lördag 14 maj möttes Luleå stifts stiftsfullmäktige. Den mesta tiden ägnades åt olika fördjupningsföreläsningar på ämnet hållbar utveckling. Det handlade bland annat om hopp, civilförsvar, social hållbarhet och miljörätt.

Stiftsfullmäktige i Luleå stift, det högsta beslutande organet, har mötts i Luleå. Sammanträdet ägde rum på stiftskansliet med de 51 ledamötena från Kiruna i norr till Hörnefors i söder.

Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor, presenterade Luleå stifts verksamhetsberättelse 2021. Genom flera reportage lyfter den Luleå stifts främjande inom de olika områdena som tillsammans utgör institutionssjälavården.

– Antalet samtal till Jourhavande präst har ökat mycket. Pandemin har synliggjort en enorm ensamhet. Det har känts bra att vi tillsammans med andra stift och nationell nivå har kunnat fylla upp den här tjänsten, säger Eva-Maria Karlsson.

Hon berättade att även den finska telefonjouren utökat. Framför allt är det äldre människor som vill prata med någon på sitt hjärtas språk.

Mångbottnad fördjupning om hållbarhet

Stiftsfullmäktiges majmöte präglades av olika fördjupande föreläsningar med ett övergripande hållbarnhetstema. Moderator för hela fördjupingsprogrammet var Malin Winberg, entreprenör och journalist.

Först ut var Kali Andersson, leg. psykolog och miljöaktivist, som talade om hopp med existentiellt fokus.

– Många känner skuld i hållbarhetsfrågan, vi lämnas ganska ensamma. De stora frågorna kommer vi lösa i gemenskapen, vi ska inte tro att vi är ensamma, förklarade hon och fick medhåll av passets andre föreläsare, Werner G Jeanrond, professor i systematisk teologi, som menade att vi ofta upplever frihet från olika institutioner:

– Vi måste bygga nya sociala sammanhang där hopp uppstår, skapa gemenskapsformer där vi kan ta emot hopp som gåva. Det finns inget hopp utan relation.

”Ju svårare läge, desto viktigare blir kyrkan”

På lördagen fortsatte de olika fördjupningarna. Först om beredskapsfrågor med Kennet Larsson, Länsstyrelsen i Norrbotten. Han berättade för ledamöterna om sin syn på Svenska kyrkans unika roll i civilförsvaret.

– När det är kris är själavården väldigt väsentlig. Behovet kommer inte bli mindre. Jag tror Svenska kyrkan har en jättemöjlighet att vara den samlande kraften i ett samhälle, sa Kennet Larsson som också var tydlig med att kyrkan i en kris ska fortsätta med det kyrkan gör i dag, som de kyrkliga handlingarna.

SFI-volontärerna, social hållbarhet och integration

Under dagens andra föreläsningspass berättade Anna-Stina Eriksson, diakon i Piteå församling, om deras mångåriga arbete med social hållbarhet och integration, bland annat genom SFI-volontärerna, pensionärer som hjälper nyanlända att lära sig svenska.

– Det är en jätteviktig fråga där kyrkan har en roll att hjälpa människor att ”landa”. Kyrkans absolut viktigaste roll just nu är att hålla upp människovärdet och att hjälpa de här människorna med språket, så att de kan tala om vem de är, vad de kan bidra med och vad de varit med om, säger Anna-Stina Eriksson.

2015 tilldelades SFI-volontärerna i Piteå församling Luleå stifts medarbetarpris.

Skogen, värderingskonflikter och nya utmaningar

Det sista föreläsningspasset handlade om skogen, bland annat ur ett rättsvetenskapligt perspektiv med Maria Pettersson, professor i miljörätt vid Luleå tekniska universitet. Hon berättade bland annat om begreppet ”grönt mot grönt”.

– Alla vill nå samma sak men vi har olika sätt att se på hur vi ska ta oss dit. Skogen är kanske det tydligaste exemplet, men det finns andra. Till exempel att utvinna mineraler för att göra batterier till elbilar. Det handlar om värderingskonflikter, sa Maria Pettersson.

Anders Landström, stiftsjägmästare på Luleå stift, deltog i det efterförljande samtalet:

– Det här är jätteintressant och med skogen har vi länge arbetat med naturresurser, hur mycket vi ska spara och så vidare. Med samhällsutvecklingen har vi fått nya utmaningar, till exempel när stamnätet behöver byggas ut upp till Gällivare.

Under dagen föreläste också Maria Palo Isaksson, Länsstyrelsen i Norrbotten, Inger Pedersen, Energikontor Norr och Peichen Gong, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Skapa mötesplatser för samtal om hoppet

Eva-Maria Karlsson knöt ihop dagarna och var både glad och tacksam för ett fint sammanträde med stiftsfullmäktige.

– Utifrån mitt uppdrag funderar jag på ”Vad är kyrkans uppdrag i det här?”. En del frukter känns lättare att plocka, andra svårare. I första hand är kyrkan gemenskap. Ett väldigt stort uppdrag vi har som kyrka är att skapa de här mötesplatserna och bidra till samtal om hoppet, säger Eva-Maria Karlsson.

Stiftsfullmäktige sammanträder nästa gång i november.

Stiftsfullmäktige 13 maj 2022

Fredag 13 maj 2022 sammanträdde stiftsfullmäktige i Luleå stift på stiftskansliet i Luleå. Här finns kungörelsen, programmet och handlingarna.

Stiftsfullmäktiges ledamöter 2022-2025.

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och består efter kyrkovalet i september 2021 av 51 ledamöter från tio nomineringsgrupper.