Foto: Magnus Aronson/Ikon

6 motioner till kyrkomötet från Luleå stift

Nyhet Publicerad

När motionstiden för höstens kyrkomöte gick ut hade 85 motioner inkommit. Sex av dessa är underskrivna av ledamöter från Luleå stift.

Skogsbruk, dödshjälpsfrågan, ekobegravningar och den nya psalmboken. Det är några av ämnena som de 85 motionerna till kyrkomötet handlar om.

– Som vanligt är det flera motioner som knyter an till olika händelser som varit aktuella under det senaste året, allt från ärkebiskopsvalet till kriget i Ukraina. Det märks också bland motionerna att nomineringsgrupperna vill driva de frågor de lyfte i samband med förra årets kyrkoval, säger Emma Hansen Dahlqvist, handläggare för kyrkomötet, säger Emma Hansen Dahlqvist, handläggare för kyrkomötet, i ett pressmeddelande.

Sex stycken motioner är underskrivna av ledamöter från Luleå stift:

  • 1: Inrätta ett säkrare valsystem
  • 2: Utred konsekvenserna av ökad sekretess
  • 7: Förnyat valsystem om organisation för missionsbefallningen
  • 45: Mission som församlingens grundläggande uppgift
  • 66: Visa att ursäkten till samerna är ärligt menad
  • 74: Uppdatera Placeringspolicy för Kapitalförvaltningen på nationell nivå i Svenska kyrkan

Läs alla ärenden som ska behandlas av kyrkomötet 2021

Kyrkomötet

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter. 18 kommer från Luleå stift.

I höst sammanträder kyrkomötet den 4–7 oktober (utskottsarbete) samt den 21–23 november på Uppsala Konsert & Kongress.

Läs mer om kyrkomötet