Personuppgifter under konfirmationstiden

Läs mer om hur Luleå domkyrkoförsamling gör med personuppgifter under din konfirmationstid.

Vilka personuppgifter behandlas och varför?

När du anmäler dig till konfirmation godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter och i vissa fall också din(a) vårdnadshavares personuppgifter ifall du är minderårig. 

Dina personuppgifter

Vi behöver ditt namn, kontaktuppgifter och personnummer för att kunna hantera din anmälan, ge dig en plats i en grupp och kunna genomföra konfirmationstiden – göra vår del av avtalet, helt enkelt. Vi får dem av dig vid anmälan. Om något har råkat bli fel när du skrivit in uppgifterna, händer det att vi hämtar korrekta uppgifter från folkbokföringen.

Oftast behöver vi fler personuppgifter än så. Det varierar lite beroende på vilket konfirmationsalternativ du har fått plats på. Därför samlar vi inte in allt vid anmälan. Istället tar vi reda på fler personuppgifter genom att fråga dig under konfirmationstiden om det behövs, till exempel:

  • om du har någon specialkost så att vi kan fixa bra mat och fika till dig eller
  • om det är något särskilt vi behöver veta för att kunna ta med dig på resor/läger som ingår i alternativet. 

Vill du veta exakt vilka personuppgifter vi hanterar för det konfirmationsalternativ du fått plats på? Fråga din ledare.

Din(a) vårdnadshavares personuppgifter

Om du är minderårig behöver vi din(a) vårdnadshavares kontaktuppgifter också. Vi behöver kunna kontakta dem under konfirmationstiden, för att kunna ge

  • dig en bra och säker konfirmationstid.
  • vårdnadshavare bra information om vad som händer under din konfirmationstid.

Efter konfirmationen: Arkiv & kyrkobokföring

Om du väljer att konfirmera dig vid den avslutande konfirmationsgudstjänsten, sparas en del av dina personuppgifter (inklusive datumet för din konfirmation) för att vi ska ha koll på vilka som har och inte har konfirmerat sig. De sparas

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna gallras efter 18 månader, med undantag för konfirmationsblanketten som arkiveras i minst 20 år samt uppgifterna i kyrkobokföringen (se ovan). En del präster sparar även en kopia av konfirmationsblanketten, som hjälp för minnet i det fortsatta arbetet.

Vilka andra får del av personuppgifterna?

Olika för olika konfirmationsalternativ

Vi delar personuppgifter med andra organisationer och företag om vi måste för att kunna genomföra konfirmationstiden, exempelvis:

  • Vid samarrangemang: Ibland samarrangerar vi konfirmationen med andra församlingar eller folkbildningsorganisationer och då delar vi de personuppgifter som behöver delas med dem.
  • Vid resor: Om konfirmationsalternativet innehåller flygresor och boende på annan ort, delar vi de personuppgifter som behöver delas med flygbolag, boenden och liknande.

Vill du veta exakt vilka personuppgifter vi delar med vilka organisationer för det konfirmationsalternativ du fått plats på? Fråga din ledare.

Om du är skriven i en annan församling

Om du är skriven i en annan församling kommer vi att dela dina personuppgifter med denna för en fakturering av clearingavgift. (Du behöver alltså inte betala något, det är bara mellan församlingarna.)

Kyrkobokföring, arkiv & inomkyrklig offentlighetsprincip

Personuppgifter sparas även i kyrkobokföringen som Svenska kyrkans nationella nivå ansvarar (läs mer ovan).

Om någon begär ut handlingar med personuppgifter enligt den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, kan vi vara skyldiga att lämna ut dem (läs mer nedan). 

Övergripande information

OFFENTLIGHETSPRINCIP OCH ARKIVERING

I Svenska kyrkan finns en inomkyrklig offentlighetsprincip och välordnade arkiv som räknas som en del av Sveriges nationella kulturarv. Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan §10-12 slår fast att det ska vara på det sättet och syftet är att var och en ska ha rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar samt att möta behov av information för rättskipning, förvaltning och forskning.

Personuppgifter som vi samlar in arkiveras i vissa fall. Vi kan också vara skyldiga att lämna ut dem ifall någon begär ut dem enligt den inomkyrkliga offentlighetsprincipen. Detta gäller naturligtvis inte sekretessbelagda uppgifter.

Läs mer om den inomkyrkliga offentlighetsprincipen och arkivlagen i Svenska kyrkan här

Tillbaka till toppen av sidan

DINA RÄTTIGHETER

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de av dina personuppgifter som vi behandlar samt information om hur vi behandlar dem (under förutsättning att du kan visa din identitet).

Du har även rätt att begära rättelse, radering, begränsning av användningen, flyttning eller komplettering av de av dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att dra tillbaka ett samtycke, om du tidigare samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter på ett visst sätt men ångrar dig.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Tillbaka till toppen av sidan

KONTAKTPERSON I FÖRSAMLINGEN

Varmt välkommen att kontakta personalhandläggare Sofi Wennberg, 0920-26 48 09.

Tillbaka till toppen av sidan

DATASKYDDSOMBUD

Dataskyddsombud August Berg, AGIO, 070-237 81 63.

Luleå domkyrkoförsamling har avtal med Agio, upphandlat av Luleå stift avseende Dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska göra årlig revision och se till att lagen efterföljs.

Tillbaka till toppen av sidan