Personuppgifter om du är förtroendevald eller innehar ett uppdrag

Följande information gäller den som har blivit vald till någon av Luleå domkyrkoförsamlings beredande eller beslutande organ såsom kyrkofullmäktige, kyrkoråd eller utskott. Alternativt har du utsetts till ett förtroendeuppdrag i församlingen, så som revisor, kyrkvärd eller ombud för exempelvis Svenska kyrkans internationella arbete ACT. För att möjliggöra och administrera ditt uppdrag behöver vi spara och hantera vissa av dina personuppgifter inom ramen för ditt uppdrag. 

Insamlade personuppgifter

Vi samlar in följande personuppgifter från dig:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Funktion
  • Arvode 

Under din mandatperiod kan vidare följande personuppgifter samlas in om dig:

  • Användarnamn, inkl. GIP-namn (användarnamn för åtkomst till IT-system)
  • Fotografier av dig