Mobiltelefon
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Personuppgifter när du prenumererar

Alla som vill, har möjlighet att prenumerera på tips om valda verksamheter i församlingen. Tipsen skickas via nyhetsbrev, sms, mejl eller post. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter om dig när du prenumererar.

Vilka personuppgifter och varför?

Vi behöver ditt namn och ditt personnummer samt mejl, mobilnummer och/eller hemadress. Vi får uppgifterna från dig och komplettar vid behov från folkbokföringsregistret.

Vi behöver personuppgifterna för att kunna skicka dig de tips du vill prenumerera på.

Personnumret är extra skyddsvärt enligt lagen. Vi behöver det för att kunna använda våra egna system och automatiken i dem, till exempel så att vi lätt kan söka reda på var vi har dina personuppgifter ifall vi behöver ändra dem, ta bort dem eller behandla dem på något annat vis. Det möjliggör att vi kan fullgöra dina rättigheter (läs mer om dina rättigheter nedan).

När du anmäler dig till prenumerationslistorna, samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter. Det är tack vare just det samtycket som lagen tillåter oss att skicka dig tips. 

Vi lämnar inte dina personuppgifter vidare till någon annan organisation.

Om du är under 16 år

Om du är under 16 år, samlar vi in dina uppgifter med din(a) vårdnadshavares godkännande. 

Hur länge?

Du kan avsluta din prenumeration närsomhelst - och då tar vi bort dina personuppgifter från sändlistan om den aktuella verksamheten.

Avsluta prenumerationen genom att svara på det meddelande du fått eller kontakta församlingsexpeditionenOm du valt att prenumerera på tips om flera olika verksamheter, kan du behöva avsluta varje prenumeration var för sig. 

Övergripande information

OFFENTLIGHETSPRINCIP OCH ARKIVERING

I Svenska kyrkan finns en inomkyrklig offentlighetsprincip och välordnade arkiv som räknas som en del av Sveriges nationella kulturarv. Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan §10-12 slår fast att det ska vara på det sättet och syftet är att var och en ska ha rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar samt att möta behov av information för rättskipning, förvaltning och forskning.

Personuppgifter som vi samlar in arkiveras i vissa fall. Vi kan också vara skyldiga att lämna ut dem ifall någon begär ut dem enligt den inomkyrkliga offentlighetsprincipen. Detta gäller naturligtvis inte sekretessbelagda uppgifter.

Läs mer om den inomkyrkliga offentlighetsprincipen och arkivlagen i Svenska kyrkan här

DINA RÄTTIGHETER

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de av dina personuppgifter som vi behandlar samt information om hur vi behandlar dem (under förutsättning att du kan visa din identitet).

Du har även rätt att begära rättelse, radering, begränsning av användningen, flyttning eller komplettering av de av dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att dra tillbaka ett samtycke, om du tidigare samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter på ett visst sätt men ångrar dig.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.