facebooksida
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Personuppgifter i sociala medier

Församlingen är aktiv i sociala medier såsom Facebook, Instagram och YouTube. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i sociala medier och om varför du bör vara extra försiktig med vad du delar.

Vilka personuppgifter, hur och varför?

När du publicerar innehåll i församlingens kanaler

Om du väljer att publicera innehåll, exempelvis ett inlägg, kommentar eller ett privat meddelande, på någon av våra publika sidor eller grupper – då samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter som du publicerar.

Dina personuppgifter lagras i den tjänst du publicerat dem. Vi behandlar uppgifterna i syfte att informera och kommunicera med de som tar kontakt med oss. Vi behandlar dem även genom att läsa, eventuellt besvara och i undantagsfall radera dem.

Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst genom att själv radera det du publicerat.

Två viktiga saker att tänka på

  • Kom ihåg att du lämnar ut dina uppgifter även till leverantören av den sociala tjänsten när du publicerar något i våra kanaler. Luleå domkyrkoförsamling har ingen kontroll över vad dessa leverantörer gör med dina personuppgifter. Det kan hända att de personuppgifterna lagras i ett land utanför EU/EES där dina personuppgifter skyddas sämre och du kanske inte kan utöva dina dataskyddsrättigheter. 
  • Tänk på att inte skriva om känsliga saker i sociala medier. Varmt välkommen att boka ett möte med präst eller diakon istället.

När vi marknadsför i sociala medier

Ibland marknadsför vi inlägg och evenemang i sociala medier. När vi gör det kan vi med hjälp av den berörda tjänsten välja att exempelvis rikta oss till personer i vissa åldrar som bor inom ett visst område och/eller har vissa intressen som de själva angivit i sin profil.

Vi får inte tillgång till några uppgifter om specifika personer. All behandling av personuppgifter utförs av leverantören av den sociala tjänsten.

Bild/ljud/video

Ibland publicerar vi bild/ljud/video där människor hörs och/eller syns. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i bild/ljud/video.

Övergripande information

OFFENTLIGHETSPRINCIP OCH ARKIVERING

I Svenska kyrkan finns en inomkyrklig offentlighetsprincip och välordnade arkiv som räknas som en del av Sveriges nationella kulturarv. Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan §10-12 slår fast att det ska vara på det sättet och syftet är att var och en ska ha rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar samt att möta behov av information för rättskipning, förvaltning och forskning.

Personuppgifter som vi samlar in arkiveras i vissa fall. Vi kan också vara skyldiga att lämna ut dem ifall någon begär ut dem enligt den inomkyrkliga offentlighetsprincipen. Detta gäller naturligtvis inte sekretessbelagda uppgifter.

Läs mer om den inomkyrkliga offentlighetsprincipen och arkivlagen i Svenska kyrkan här

DINA RÄTTIGHETER

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de av dina personuppgifter som vi behandlar samt information om hur vi behandlar dem (under förutsättning att du kan visa din identitet).

Du har även rätt att begära rättelse, radering, begränsning av användningen, flyttning eller komplettering av de av dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att dra tillbaka ett samtycke, om du tidigare samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter på ett visst sätt men ångrar dig.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Personuppgifter när du prenumererar

Alla som vill, har möjlighet att prenumerera på tips om valda verksamheter i församlingen. Tipsen skickas via nyhetsbrev, sms, mejl eller post. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter om dig när du prenumererar.

Personuppgifter i bild, ljud och film

Här kan du läsa mer om hur församlingen hanterar dina personuppgifter vid fotografering samt ljud- och videoinspelning i syfte att informera.

Verksamhet för alla åldrar

Välkommen att vara med och engagera dig i Luleå domkyrkoförsamling! Här finns grupper för barn, ungdomar och vuxna, gudstjänster och konserter, meditation, möjligheter till samtal och stöd, med mera.