Meny

Nya kyrkohandboken i bruk

Svenska kyrkans nya kyrkohandbok togs i bruk på Pingstdagen söndag 20 maj 2018.

Bild: Gustaf Hellsing/IKON

Den nya kyrkohandboken, den åttonde i ordningen, är en reviderad version av den senaste från 1986. Mycket är sig fortfarande likt, men med möjlighet till variation på en del punkter, inte minst musiken.

FAKTA

  • Kyrkohandbok för Svenska kyrkan består av tre böcker: Kyrkohandbok, Musikvolym och Missale. De finns publicerade som pdf-filer på kyrkohandbokens webbplats.
  • Tidigare fanns sex olika gudstjänster, nu finns en grundordning men med många olika alternativ. Det betyder bland annat att gudstjänsten kan ges en lokal prägel.
  • Vissa alternativ ger särskilt barn möjlighet vara delaktiga. Musiken har bearbetats för att stärka församlingssång med barn genom till exempel växelsång och "härmning".
  • Nya texter och böner har skapats och språkliga bearbetningar gjorts, bland annat för att lyfta fram och utveckla olika bilder och uttryck för att kunna tala om Gud och vår tro.
  • Nyskriven musik med drag av bland annat folkton, gospel och visa.
  • En gemensam vigselgudstjänst för alla par.