Foto: Joakim Carlström

Dop

När ett barn döps är det familjeglädje och tacksamhet över ett nyfött barn

Vi hälsar en ny människa välkommen till Livet. Dopet innebär gemenskap – genom Gud och medmänniskor, gemenskap över tid och evighet. Dopet är ett av kyrkans sakrament; det betyder en helig handling som rymmer ett mysterium. Barnet får ett tydligt tecken på att ”Du är älskad av Gud, Du har ett okränkbart värde, Du är älskad precis som Du är, Du har en uppgift i Livet”. Dopljuset är en symbol för att hur mörkt det än blir finns det hopp om ljus och liv. Dopljuset kan man tända på dopdagen, på födelsedagen, vid aftonbönen och varje gång man vill eller behöver bli påmind om tryggheten som berättar om dopet.

Svenska medborgare döpta i Svenska kyrkan i London blir medlemmar i Svenska kyrkan. Andra medborgare erbjuds medlemskap i Londonförsamlingen men inte i Svenska kyrkan.

Det finns ingen åldersgräns för dopet. Man kan döpas  Svenska kyrkan som barn, ungdom eller vuxen. Själva dopet kan ske enskilt eller i samband med en gudstjänst. Före dopet har vi undervisning, oftast blir det genom att prästen samtalar några gånger med den som vill döpas över några texter. I vår använder vi Cristina Grenholms bok ” Vår tro som min”.  

Dopgudstjänsten - när kan man boka den, vad finns att tänka på?
Du bokar tid för dop genom att mejla office@swedishchurch.com

Vi erbjuder dop i söndagens högmässa kl 11 samt lördagar klockan 13.15 eller 14.30. Svenska kyrkan i London förutsätter att familjen är medlem i Ulrika Eleonora församling. Medlem blir man genom att gå in på https://member.swedishchurch.com skriva in sina uppgifter och lämna ett medlemsbidrag, gärna med gift aid. 

OBS! Medlemskap i Svenska kyrkan i London är inte detsamma som medlemskap i Svenska kyrkan i Sverige.

Dopsamtal
Dopsamtal äger rum i kyrkan någon vecka innan dopet. Då talar familjen och prästen igenom dopordningen, psalmer, musik och fördelar uppgifterna i dopet med mera. Dop sker både på svenska och engelska, om så önskas.

Lokal
Det går att hyra lokal för dopkaffe om man så önskar. Läs mer och boka här. 

Dopljuset 
Dopljuset är en symbol för hoppet. Hur mörkt det än blir finns det hopp om Livet. Dopljuset kan man tända på dopdagen, på födelsedagen, vid aftonbönen och varje gång man vill eller behöver bli påmind om tryggheten som följer med dopet.

Gudföräldrar/Faddrar 
Till dopet utses ofta faddrar (gudfar/ gudmor) som är villiga att bära ett särskilt ansvar för den som döps. Faddern är en ”coach”, en särskild vuxen som finns där för att uppmuntra, stödja och hjälpa tillrätta i livet. Faddern kan också påminna sitt dopbarn om dopdagen, tända dopljus, be och önska barnet det allra bästa.
     
Musik 
För frågor och önskemål rörande musik, välkommen att kontakta vår musiker: Fredrik Karlsson, organistfredrik@swedishchurch.com

Dopklänningar
Finns att låna mot en tvättavgift, £20. Välkommen att kontakta ansvarig präst.

Övrigt
Det är ok att fotografera under dopgudstjänsten men tänk på att vara så diskret som möjligt. 

Kom i tid - det tar tid att köra i Londontrafiken. Tänk på att vara ute i god tid. För att få information om parkering och aktuella trafikproblem, se länk. 

Efter dopet
I Svenska kyrkan i London finns det plats för att växa i gemenskapen – i vardag och fest. Vi har sångstund för föräldrar med barn på tisdagar, lördagsskola med svensk undervisning för barn, samtal och stöd, bibliotek, samtalskvällar, luncher. Alla är välkomna!