Foto: Joakim Carlström

Dop

Dopet är ett tecken på gemenskapen med Gud. Vi är alla älskade av Gud precis som vi är och vi har alla ett okränkbart värde.

Dopet är ett tecken på gemenskapen med Gud. Vi är alla älskade av Gud precis som vi är och vi har alla ett okränkbart värde. I dopet får vi höra löftet att Gud lovat att vara med oss alla dagar, hur de dagarna än är. Det är ett löfte som sträcker sig bortom död, tid och rum. 

Det finns ingen åldersgräns för dopet. Du kan döpas i Svenska kyrkan som barn, ungdom eller vuxen. Själva dopet kan ske enskilt eller i samband med en gudstjänst. 

Dopet sker på svenska, men finns önskemål, kan det även ske på engelska, eller svenska och engelska blandat.

När någon döps i Svenska kyrkan i London, registreras den som medlem i Svenska kyrkan i Sverige, trots att ingen kyrkoavgift kan tas ut av den som är bosatt utomlands.

Om någon vill vara medlem i Svenska kyrkan i London specifikt, behöver den betala medlemsavgift till församlingen. Se information här

Bokning

Du bokar tid för dop genom att mejla office@swedishchurch.com  

Vi erbjuder dop i söndagens gudstjänst kl 11 samt lördagar klockan 13.15 eller 14.30/15. Vi förutsätter att familjen är medlem i Ulrika Eleonora församling (Svenska kyrkan i London). 

Summer 2024

Under juli kan dop bokas men vi har ingen möjlighet att erbjuda dopkaffe. Under augusti kan inga kyrkliga handlingar, såsom dop, ske.

 

Dopsamtal

Prästen kontaktar dig före dopet för ett dopsamtal, som kan ske digitalt eller i kyrkan.

I samtalet går ni igenom ordningen, psalmer och musik, fördelar uppgifter i dopgudstjänsten och pratar igenom era önskemål inför dopet.

Om du döps som vuxen, kan dopet föregås av några samtalstillfällen om tro och kyrka med en präst, enskilt eller i grupp.

Faddrar (eller gudföräldrar som det även ibland kallas)

Om du vill, kan du utse en eller flera faddrar (gudfar/ gudmor) till barnet som ska döpas, eller dig själv. En fadder är en särskild utsedd vuxen som finns där för att stödja, dela med sig av tankar om livet och tron, och finnas för sitt dopbarn. Varje fadder väljer själv hur den vill vara fadder. Faddern behöver vara döpt. 

Dopljus

Vid dopet får den som döps ett dopljus. Dopljuset tas med hem och kan tex tändas på dopdagen eller t ex i samband med bön. Dopljuset är en påminnelse om dopet och om Guds ljus i mörkret.

Musik 

Om du har särskilda frågor om musiken, kontakta gärna vår musiker: 

Fredrik Karlsson, organistfredrik@swedishchurch.com  

Dopklänningar

Det finns flera dopklänningar i olika stilar, för små barn, att låna mot en tvättavgift på £20. Önskas dopklänning, tala med den präst som döper. 

Lokal för dopfika

Det går att hyra lokal för dopkaffe om så önskas. 

Vill du veta mer, kontakta vår husmor: housekeeper@swedishchurch.com eller fråga samtidigt som du bokar dopet på office@swedishchurch.com.

Annat som är bra att veta

Det är ok att fotografera, filma eller livestreama dopgudstjänsten men tänk på att vara så diskret som möjligt och informera gärna alla närvarande att det sker.

Det tar tid att köra eller ta sig fram i Londontrafiken, så var gärna ute i god tid!

Efter dopet

I Svenska kyrkan i London finns det plats för att växa i gemenskapen – i vardag och fest. 

Läs mer här på hemsidan om våra aktiviteter, grupper och gemenskapstillfällen.

Du är alltid välkommen att komma till caféet för att fika och till kyrkan för en stilla stund, när det är öppet!

Har du frågor om dop, kontakta office@swedishchurch.com eller någon av prästerna: rector@swedishchurch.com eller chaplain@swedishchurch.com.

Vill du fördjupa dig mer om dopet kan du läsa mer på https://www.svenskakyrkan.se/dop