Någon klubbar med en ordförandeklubba.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens/pastoratets styrelse

Kyrkorådets uppgifter regleras i Kyrkoordningens fjärde kapitel. Förutom det som regleras i kyrkoordningen finns det ett antal regler, bestämmelser och lagar som kyrkorådet ska förhålla sig till. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en flertal instruktioner, mallar och andra verktyg i arbetet som kyrkoråd och förtroendevald. Se bland annat den instruktiva guiden för förtroendevalda och kyrkoherdar Guide för förtroendevalda och kyrkoherdar - Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Sök vidare på deras webb och finn aktuellt material.

Mer information om Svenska kyrkan och dess organisation finns att söka på Svenska kyrkans hemsida. För förtroendevalda med tillgång till Svenska kyrkans intranät Kornet finns ytterligare en stor mängd information att finna.