Hantering av personuppgifter: Konfirmation

Vid anmälan till konfirmation godkänner vårdnadshavare och konfirmand att Linköpings domkyrkopastorat hanterar de uppgifter som ni anger. Uppgifterna kommer endast att administreras inom Linköpings domkyrkopastorat och endast i syfte att administrera konfirmationen. Grunden för den här hanteringen är avtal.

När det är dags för läger respektive resa med konfirmationsgruppen kommer vi att skicka ut nya blanketter. Uppgifterna som lämnas in genom dessa blanketter behandlas för att administrera aktiviteten i fråga samt för att göra den så trygg och säker som möjligt. Dessa uppgifter raderas när aktiviteten avslutas.

Vissa uppgifter om konfirmationen och våra konfirmander sparas i en så kallad ministerialbok, vilken arkiveras permanent för historiska ändamål.