Hantering av personuppgifter: Information om samtycke till att vara med på bild

Vi använder bilder och ibland filmer för att berätta om vår verksamhet. För att visa levande verksamhet behövs bilder och filmer på människor.

Materialet vi tar används i informationsmaterial, i pastoratets tidning; Liv & Längtan (som delas ut till samtliga hushåll i pastoratet), på våra webbplatser och i sociala medier. Bilder och filmer gallras ut när de inte längre är aktuella, men visst material sparas om det finns ett intresse att dokumentera byggnader eller verksamhet.

När det gäller film och fotografering i våra olika grupper tar vi in separata, skriftliga samtycken för detta. Den som samtyckt till att bli fotograferad eller filmad kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke. För att återta ditt samtycke kontaktar du ansvarig för verksamheten. Vid offentliga arrangemang i våra kyrkor informeras tydligt i de fall vi kommer att fotografera eller filma.