Hantering av personuppgifter: Deltagare i gruppverksamhet

För att vi ska kunna administrera dig som deltagare i våra grupper behöver vi lagra personuppgifter om dig, nämligen de som du själv angivit. Grunden för den här behandlingen är avtal. Vilka personuppgifter vi behöver skiljer sig mellan olika verksamheter.

Vi kommer att behandla alla personuppgifter genom att lagra dem på ett tryggt och säkert sätt samt ta kontakt med dig vid behov. Uppgifterna kommer att sparas tills du inte längre vill vara med i verksamheten.

Vid kursverksamhet i samarbete med Sensus studieförbund lämnas personnumret till Sensus. Information om allergier/specialkost kan lämnas ut till ansvariga för mathantering på t ex läger.

Vid lägerverksamhet behöver församlingen ta in uppgifter om din hälsa för att på bästa sätt kunna hjälpa dig om det skulle hända något på lägret. Uppgifter om hälsa behandlas konfidentiellt och raderas vid hemkomst.

Deltagare i gruppverksamhet - barn

När ditt barn är anmält till en barngrupp eller kör behöver vi behandla dina och ditt barns personuppgifter. Dina uppgifter behandlas på den lagliga grunden avtal, med syftet att vi ska kunna komma i kontakt med dig vid behov och informera dig om verksamheten. Ditt barns uppgifter behandlas med stöd av en intresseavvägning, där det berättigade intresset som anses väga tillräckligt tungt är att vi ska veta vilka barn deltar i vår verksamhet, kunna ta hänsyn till eventuella allergier eller dylikt samt i vissa fall kunna få bidrag för barnets deltagande. Uppgifter om allergier behandlas med uttryckligt samtycke.

Uppgifterna kommer att behandlas av oss i syfte att administrera den aktuella verksamheten. Ditt barns uppgifter kan även komma att skickas till Sensus för att vi ska kunna få bidrag för ditt barns deltagande. Uppgifterna om dig och ditt barn kommer att sparas av oss tills barnet lämnar verksamheten.