Dop

Dop i Berga församling

Vill du boka dop i någon av vår fina kyrkor?

Om du vill boka dop och eventuell lokal för dopkalas kan du antingen boka här på webben. Boka dop

Du kan också ringa vår pastorsexpedition som är öppen: Måndag - fredag 10.00-12.00, 13.00-15.00
Telefon: 013-30 35 50
linkoping.pastorsexpedition@svenskakyrkan.se

Har du frågor om dop eller vill prata med någon av våra präster i Berga församling hittar du numren under kontaktfliken.
linkoping.berga@svenskakyrkan.se

Här kan du läsa mer om dopet i Svenska kyrkan.

 

Vi välkomnar dig i Guds familj och tar emot dig med glädje, kärlek och förväntan.

Med de orden välkomnas barnet in i Svenska kyrkan i samband med dopet. Dopet är en högtid som är förknippad med en djup glädje. Vi gläder oss med barnet och alla som nu är villiga att gå in i omsorgen om en ny liten människa.

Osynlig vattenstämpel
Dopet rymmer en stor hemlighet. Ett löfte från Gud att vara med oss på ett nära och personligt sätt i hela vårt liv. Dopet är en gåva från Gud. En skatt vi kan bära med oss genom hela livet - en slags ”vattenstämpel” som aldrig försvinner.

Man kan döpas när som helst i livet
Det finns ingen åldersgräns för dop. I Sverige är barndop den vanligaste formen, men många döps också som unga eller vuxna. Den som döps som tonåring eller vuxen är ju medveten om vad som sker på ett annat sätt än det lilla barnet och det betyder att den personen kan säga ”ja” till sitt dop, men dopet är ingen trosprestation utan förblir alltid detsamma: en gåva från Gud som drar in oss i sin kärlek.

Att välja fadder
Ofta väljer föräldrarna en eller flera faddrar till sitt barn. Fadderns främsta uppgift är att vara ett stöd för barnet i dess fortsatta liv, hjälpa barnet att förstå vem Gud är och att be för barnet. Faddrarna kan också fungera som hjälp och stöd till föräldrarna efterhand som barnet växer upp. En fadder ska vara döpt och helst också konfirmerad.

Dopet kostar ingenting. Det gäller både i den egna församlingen eller om man väljer att döpa någon annanstans. I Sverige är barndop den vanligaste formen, men många döps också som unga eller vuxna. Det finns ingen åldersgräns för dop.

Den som döps blir en del av Guds familj och Dopet är en fest för både familj och församling. I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud.