Foto: Alex Giacomini /Ikon

Konfirmation

"Det är roligt! Konfirmera dig!"

Vad är konfirmation?

Konfirmationen är en chans att träffa nya vänner och tillsammans diskutera och fundera över allt mellan himmel och jord; vänskap, kärlek, sex, Gud, kyrkan, vad är rätt och vad är fel och mycket, mycket mer.
Du får lära dig mer om kristen tro, om hur andra tänker och förhoppningsvis också mer om dig själv. Det handlar om att växa som människa och om att bli bekräftad som den man är – värdefull i Guds ögon!

Vi förutsätter inte att du tror på Gud, inte heller att du kommer att göra det. Men vi vill ge dig möjligheten att fundera och diskutera. Vi tror inte på färdiga svar, men vi tror att Gud har med livet att göra.

"Det roligaste är när konfirmander och ledare tillsammans pratar om sådant som är viktigt, lär oss nya saker och upptäcker vad det är att vara Kyrka. Vi skrattar ganska mycket och fikar en hel del. Det vi lär oss handlar om tro, hopp och kärlek. Vi åker på läger, firar gudstjänst och framåt sommaren avslutas året med konfirmation", sagt av konfirmander och ledare i tidigare grupp.

Vi vill vara din samtalspartner i allt detta och någon som vandrar med dig under en bit av din livsvandring. Tillsammans vill vi göra konfirmationstiden till en unik upplevelse och ett minne för livet.  

Konfirmation erbjuds den som går i åk 8, men det är aldrig försent. Man kan konfirmeras i vilken ålder som helst.
Givetvis kan du konfirmeras också om du har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, som gör att du inte kan delta i de grupper som erbjuds i pastoratet. Kontakta oss så ser vi till att hitta ett alternativ för dig!

Du kan läsa mer om konfirmation här!

Konfirmander i sina kåpor vid en sjö.

Konfirmation

Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Konfirmander

Konfirmand 2022/2023

Konfirmera dig!

Skymningsmässa

av & med pastoratets ungdomar, för alla

Unga ledare

Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet. 1 Tim.4:12