Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Utlandsvalkrets i kyrkovalet

Av de 251 mandaten i kyrkomötet ska två besättas av Svenska kyrkan i utlandet. I detta val röstar kyrkoråden i utlandsförsamlingarna.

 

Hösten 2011 beslutade kyrkomötet att tilldela Svenska kyrkan i utlandet två av de 251 mandaten i kyrkomötet och att tillsättandet av dessa ska ske genom indirekta val av utlandsförsamlingarnas kyrkoråd.

 

I november 2012 fattades beslut i kyrkomötet om att lägga till paragrafer till kyrkoordningen för att reglera Val till kyrkomötet från svenska kyrkan i utlandet (Kyrkoordningen 39 kap. 19-24 §).

SÅ GÅR DE INDIREKTA VALEN TILL

Varje kyrkoråd ska på en förteckning ange fem personer som är valbara till kyrkomötet. Namnen ska tas upp i en följd under varandra (Kyrkoordningen 39 kap. 20 § andra stycket).

Vid sammanräkningen får namn på första plats en hel röst, namn på andra plats en halv röst, namn på tredje plats en tredjedels röst, namn på fjärde plats en fjärdedels röst och namn på femte plats en femtedels röst.

De båda personer som vid sammanräkningen får de två högsta röstetalen blir ledamöter i kyrkomötet och de tre följande ersättare.

Se det sammanställda resultatet för utlandsvalkrets i kyrkovalet

Du hittar det sammanställda resultatet på kyrkostyrelsens webbsida - www.svenskakyrkan.se/kyrkostyrelsen efter 20 september.