Utlandsvalkretsen

Utlandsförsamlingarnas val till kyrkomötet är ett indirekt val. Valprocessen skiljer sig från de direkta valen i Sverige.

2 av de 251 mandaten i kyrkomötet tillsätts genom indirekta val av utlandsförsamlingarnas kyrkoråd. Därutöver ska 3 ersättare utses. Hur detta går till regleras i Kyrkoordningen 39 kap. 19-24 §§.  

2021 är det tredje gången valet genomförs enligt den indirekta proceduren. Arbetet att genomföra valet leds av kyrkokansliet i Uppsala i samråd med utlandsförsamlingarnas kyrkoråd.   

Utlandsförsamlingarnas kyrkoråd nominerar kandidater till kyrkomötet. För att en kandidat ska vara valbar ska hen: 

  • Fylla 18 år senast på valdagen 19 september 2021.
  • Vara döpt.
  • Vara medlem i Svenska kyrkan.
  • Vara valbar i en utlandsförsamling.
     
    Det är utlandsförsamlingarnas kyrkoråd som röstar i kyrkovalet. För att få rösta måste kyrkorådens ledamöter:
  • Vara medlemmar av Svenska kyrkan.
  • Inte vara folkbokförda i Sverige (och därmed ha rösträtt i de direkta valen till kyrkomötet).

Endast de ledamöter i kyrkoråden som har rösträtt, har rätt att delta i överläggning och beslut. ​

 Varje kyrkoråd ska ta fram en lista med namn på fem (5) av de godkända kandidater som de önskar se som representanter för utlandsförsamlingarna i kyrkomötet. Namnen rangordnas från 1 till 5.

Listan med de fem rangordnade namnen är kyrkorådets röst. Röstning kan ske från onsdag 1 september 2021. Listan ska vara kyrkokansliet tillhanda senast söndag 19 september kl 23:59 svensk tid (CET).

Resultatet av det indirekta valet till kyrkomötet från utlandsförsamlingarna kan läsas här.