Internationellt arbete

Svenska kyrkan finns på plats ute i världen och hjälper medmänniskor till ett bättre liv varje dag. Vi tror på hjälp till självhjälp. Det finns plats för fler i Internationella gruppen! 

Internationella gruppen består av personer i Kvistofta församling som är engagerade i internationella frågor. Gruppen brukar bland annat arrangera "Livsloppet" i mars varje år för att samla in pengar till Svenska kyrkans fastekampanj. 

Svenska kyrkan samarbetar internationellt i en världsvid allians som kallas ACT (Action by Churches Together). Genom olika samarbetspartners i alliansen kan våra resurser bli till hjälp för människor runt om i världen. Svenska kyrkan grundar sitt internationella arbete i sin identitet som kyrka, som en del av en världsvid gemenskap. Vi tror på en Gud som tar ställning för den som är nedtystad eller lever i en utsatt situation. Vi ser varje människa som helig, med ett okränkbart människovärde. Vi ser människor som rättighetsbärare, inte behövande objekt. Detta präglar hela Svenska kyrkans internationella arbete: vi vill stärka människors egen förmåga och möjlighet att förändra.

Du kan läsa mer här om Svenska kyrkans internationella arbete.

Du kan också vara med och ge en gåva