Dop

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:18-20).

Dop
Dopet är ett av kyrkans sakrament (en helig handling instiftad av Jesus).
Det förenar oss med Jesus och med alla döpta så att vi tillsammans blir Guds familj. Till dopet knyter Jesus ett löfte att vara med oss alla dagar. Sedan 1996 är dopet medlemsgrundande för Svenska kyrkan. De flesta döps som barn, men allt fler blir döpta senare i livet i samband med konfirmationsläsningen eller vid vuxen ålder.

Kungsörs församling skickar ut brev till alla kyrkotillhöriga som fått barn. I brevet berättas om dopet.
 
Boka dopgudstjänst
Vill ni döpa ert barn kontaktar ni vår församlingsexpedition i Kungsör,
se kontaktuppgifter nedan. Vi tar emot önskemål om dopdag och de övriga uppgifter som behövs inför dopet. 

Några veckor före dopgudstjänsten kontaktas föräldrarna av dopprästen och man träffas sedan till dopsamtal. I det samtalet kommer man också överens om psalmer och andra praktiska saker.

Själva dopgudstjänsten firas i någon av våra församlingskyrkor på bestämda tider. Kontakta expeditionen om tider.

Faddrar
Många väljer att ha en eller flera faddrar till sitt barn. Faddrarnas uppgift är dels att vara en viktig vuxenperson vid sidan av föräldrarna, dels att vara ett stöd i barnets kristna fostran. Det innebär bl a att komma ihåg barnets dopdag, be för barnet och på annat sätt påminna sitt fadderbarn om att det är döpt. En fadder ska själv vara döpt.
 
Dopdräkt
Vid dopgudstjänsten brukar dopbarnet vara klätt i en vit lång dopdräkt.
Kungsörs församling har ett flertal sådana dopdräkter i olika storlekar.
Den som önskar låna dopdräkt kan göra detta kostnadsfritt på vår församlingsexpedition.  Boka dräkten i samband med att du bokar dopgudstjänsten.
Vid vuxendop används oftast en konfirmandkåpa, även den kan lånas av församlingen.
 
Dop av vuxna
Den som är vuxen och önskar bli döpt kontaktar lättast någon av församlingens präster.
Beroende på vad dopkandidaten tidigare känner till om kyrkans tro, bekännelse och lära, meddelar prästen antingen enskilt eller i smågrupper en dopundervisning som förberedelse till dopet. Dopet sker sedan antingen i en ordinarie gudstjänst eller vid en mer avskild dopgudstjänst. Många vuxendöpta vittnar om att dopet betyder mycket för dem. Som dopdräkt kan en konfirmandkåpa användas, den kan lånas av församlingen.

En gång döpt - alltid döpt!

Det är viktigt att veta att Svenska kyrkan aldrig döper om någon. Detta innebär att den som döpts i annan kristen kyrkas ordning och vill bli medlem i Svenska kyrkan inte blir döpt en gång till.
Länk nedan till film om dopet.

Välkommen att boka dop!
Kontakta oss på expeditionen, så hjälper vi dig. 
Du kan även hyra något av våra församlingshem för dopkalaset. 
Här kan du se våra kyrkor och församlingshem, samt hyreskostnad

Hyra av församlingshem

Här kan du läsa mer om dopets innebörd och vad du kan tänka på.
https://www.svenskakyrkan.se/dopsajten

https://www.svenskakyrkan.se/dop

Församlingsexpeditionen

Telefon & e-post
0227-155 00
kungsor.forsamling@svenskakyrkan.se

Öppettider
Måndag kl.10-12 
Tisdag kl. 10-12
Onsdag STÄNGT
Torsdag kl. 13-15
Fredag kl.10-12

Besöksadress
Hamngatan 15, Kungsör