Att bli medlem i Svenska kyrkan

Här finns det en plats för dig som har funderingar om tron, livet och om vem Gud är. Och för dig som vill engagera dig för rättvisa eller sjunga i kör eller kanske finna ro i en hektisk vardag.

Välkommen som medlem och möjliggörare!

Som medlem blir Du en möjliggörare som genom din kyrkoavgift deltar i vården av och får själv tillgång till kyrkans andliga skatter: budskapet om försoning och om ett nytt liv - bönens, dopets och nattvardens mysterier. Du är med i en världsvid rörelse som med gudstjänst, musik, samtal, undervisning och social omsorg stärker människors samhörighet med varandra och med Gud.
 
Största delen av din kyrkoavgift går till din lokala församling - Kungsörs församling. Här bidrar du bl. a. till att vårda kyrkobyggnader och kulturhistoriska värden för kommande generationer, men din avgift ska också räcka till t.ex. gudstjänster och kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänster), kyrkans vardagsarbete med barn, ungdomar och äldre, musikverksamhet och körer, jourhavande präst samt arbete med och bland utsatta (diakoni) .

Som medlem har du även rätt att:
få en kyrklig vigsel
få en kyrklig begravning
rösta i kyrkovalet om du har fyllt 16 år
och kunna bli vald om du har fyllt 18 år

Verksamhet för alla

Varje år finns många av kyrkans över 6,4 miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, vid en anhörigs begravning, vid ett dop eller på öppna förskolan. Som medlem är du välkommen att ta del av allt det kyrkan erbjuder!

Medlem genom dopet

Man blir medlem i kyrkan genom dopet. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med en präst i din församling.

Kontakt

Är du osäker på om du är medlem eller har du andra frågor om medlemskapet?
Kontakta oss gärna!
Tfn. 0227-155 00
E-post: kungsor.forsamling@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Hamngatan 15, Kungsör

Vill du bli medlem?

Hör av dig till oss via e-post eller telefon. så skickar vi hem en blankett.
Det går också att skriva ut blanketten längst ner på denna sida.

Medlemsansökan

Här nedan kan du skriva ut inträdesblanketten och lämna in på expeditionen Besöksadress: Hamngatan 15, Kungsör eller skicka per post: Svenska kyrkan Kungsör, BOX 12, 736 21 Kungsör
VÄLKOMMEN!

Mer om medlemskap

Läs mer om att bli medlem
Mer att läsa på Svenska kyrkans nationella sida.

Här kan du läsa 18 anledningar att vara medlem i Svenska kyrkan

Läs mer om att gå ur Svenska kyrkan
Här kan du läsa mer på Svenska kyrkans nationella sida om utträde.
Du behöver skicka ett egenhändigt undertecknat brev - läs mer om det här.
Går du ur kyrkan behöver du inte längre betala kyrkoavgiften, men observera att begravningsavgiften betalas av alla, oavsett medlemsskap.

Här finns blanketter att ladda ner och skriva ut
Anmälan om inträde i Svenska kyrkan
Anmälan om inträde i Svenska kyrkan, barn under 18 år
Anmälan om utträde ur Svenska kyrkan
Anmälan om utträde ur Svenska kyrkan, barn under 18 år