Högmässa söndagar kl 11.00, Veckomässa torsdagar kl 18.00 i Kungsängens kyrka. Gudstjänst 1 söndag i månaden i Västra Ryds kyrka, kl 14.00

Välkommen till Kungsängens kyrka och Västra Ryds kyrka. I kalendern på sidan finner du deltaljerad information om varje gudstjänst/mässa.

Vi finns här för dig!  Här finns inga krav, ung, gammal, van eller ovan. Är det första gången du är med på en gudstjänst, mässa? Prata gärna med oss i kyrkan om du undrar över något.

Det finns en kraft i att möta Gud tillsammans i gudstjänst 

Varje människa kan möta och prata med Gud när som helst och hur som helst i sin ensamhet. Men det finns en kraft i att möta Gud tillsammans, i både glädje och sorg. Vi befinner oss i olika skeden i livet, i vår tro, våra tvivel och växer på olika sätt, och vi behöver varandra för att förstå och inspireras.

Gudstjänsten är ett unikt tillfälle

  • Att bli sedd och älskad för den du är.
  • Att i lugn och ro få reflektera över veckan som varit.
  • Stänga av mobiltelefonen, läsplattan, njuta av lugnet och slappna av.
  • Tända ett ljus och be en bön för dig själv eller någon du tänker på.
  • Lyssna på vacker musik och sjunga tillsammans.
  • Fylla på energi för att orka med veckan som kommer.

VAD GÖR VI I MÄSSAN? VAD BETYDER DET?

KYRKKLOCKORNA hälsar dig välkommen.

VI STÅR UPP för att hedra och lova Gud. Brukar vara markerat med en stjärna i programmet.

TÄNDA LJUS är som en ordlös bön.

PSALMERNA anknyter till söndagens tema, det är en bön eller ett sätt att visa glädje.

BEREDELSEORDEN inspirerar och ger oss möjlighet att börja om. Den förbereder oss för syndabekännelsen.

SYNDABEKÄNNELSEN handlar om att lägga fram det som är tungt i ditt liv.

FÖRLÅTELSE Det blir lättare när man kan släppa det som är tungt och slippa älta saker och ting.

PRÄSTEN leder gudstjänsten. När prästen vänder sig till altaret vidarebefordras församlingens ord till Gud.

PREDIKAN är prästens tankar om vad texterna betyder för oss idag.

BIBELTEXTERNA anknyter till söndagens tema. Om Bibeln

TROSBEKÄNNELSEN läser vi tillsammans. Det är en sammanfattning av den kristna tron. Om Trosbekännelsen

MÄSSA/NATTVARD Samma måltid som på Jesu tid. Vi delar bröd och alhoholfritt vin tillsammans med både levande och döda. Vill du deltaga i nattvarden men inte ta emot bröd och alkoholfritt vin, lägg din hand på din axel så får du en välsignelse. Om nattvarden

BÖNEN VÅR FADER är den bön Jesus lärde sina lärjungar. Om bön - ett samtal med Gud

VÄLSIGNELSEN är Guds önskan att det ska gå bra för dig. Ett löfte om att Gud alltid finns vid din sida.

Om..Vad är vad i gudstjänsten?

Sjuttonde söndagen efter trefaldighet

Tema

Rik inför Gud

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Andra Moseboken kapitel 32, vers 1-4, 30-35

När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget samlades de kring Aron och sade till honom: ”Gör oss en gud som kan gå framför oss! Vi vet inte vart den där Mose har tagit vägen, han som förde oss ut ur Egypten.” Aron svarade dem: ”Ta guldringarna ur öronen på era hustrur, era söner och era döttrar och kom hit med dem!” Då tog alla av sig guldringarna som de hade i öronen och lämnade dem till Aron. Han tog emot guldet av dem och knöt in det i en kappa. Sedan gjorde han en gjuten tjurkalv av guldet. Då ropade de: ”Detta, Israel, är din Gud, som har fört dig ut ur Egypten.” Nästa dag sade Mose till folket: ”Ni har begått en svår synd. Nu skall jag gå upp till Herren och försöka vinna försoning för er synd.” Och Mose gick tillbaka till Herren och sade: ”Detta folk har begått en svår synd, de har gjort sig en gud av guld. Om du ändå ville förlåta deras synd! Utplåna annars mitt namn ur din bok!” Herren svarade Mose: ”Den som har syndat mot mig skall jag utplåna ur min bok. Gå nu och led folket dit jag har sagt dig! Min ängel skall gå framför dig. Men den dag kommer då jag skall gå till rätta med dem för deras synd.” Så straffade Herren folket för att de hade gjort kalven, den som Aron gjorde.

Epistel

Första Johannesbrevet kapitel 2, vers 15-17

Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 6, vers 19-24

Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Psaltaren

Psaltaren psalm 49, vers 6-12

Varför skulle jag frukta i olyckans tid, då bedragares ondska omger mig? De litar till sina ägodelar och skryter med sin rikedom. Men ingen kan köpa sig fri och betala lösen till Gud. Att köpa sig fri är dyrt, man kan aldrig betala priset för att få leva evigt och inte läggas i graven. Man ser att de visa dör, med dåren och narren går de bort och lämnar sin egendom åt andra. Graven blir deras hem för evigt, deras boning för alla tider, fast de haft jordagods i sin ägo.