Nydöpt
Foto: Louise Hedberg

Dopet

Dopet är en högtid som är förknippad med glädje. Det är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang. Dopet är en högtid när vi får säga välkommen - välkommen till jorden, välkommen in i familjen och släkten, välkommen in i gudsgemenskapen och den världsvida kyrkan.

Kontakt & Bokning

Vi finns här för dig! Du når oss via telefon 08-581 614 60, epost eller besök. Ringer du växelnumret så lämna ett meddelande så ringer vi upp så snart vi kan. Nedan finns all personal med kontaktuppgifter. Listan är yrkesvis.

Dopet äger rum under en dopgudstjänst, och vi erbjuder särskilda tider för dopgudstjänster. Du är med och utformar den i samråd med den präst som utför dopet. Detta sker under ett särskilt förberedande dopsamtal. Prästen kommer att ta kontakt med dig för att boka in samtalet i god tid före dopet.

Mer information, inspiration och en film om dopet!

Dopet är en gåva - utan motprestation

Dop för alla åldrar
I Svenska kyrkan döps man oftast som barn, men det finns ingen övre åldersgräns.

Vid barndop är det föräldrarnas val att barnen blir döpta. När barnet blir större kan hon eller han själv ta ställning till kyrkan och kristen tro. Konfirmationen kan vara ett sådant tillfälle när man får fundera kring sin tro tillsammans med andra.

Förväntas föräldrarna tro? Kanske undrar du, som en hel del andra föräldrar, exakt vad som förväntas av dig. Tänk då på att dopet är en gåva från Gud till det lilla barnet – det hänger inte på din tro. När ett barn döps uttrycker du som förälder en vilja att barnet döps till den kristna tron och att barnet ska få vara en del av den kristna gemenskapen.

De flesta föräldrar vill kanske ge sitt barn en känsla av sammanhang. Dopet är ett sätt att ge en sådan tillhörighet. Dopet kan också vara ett sätt att visa på den egna traditionen: så här gör vi i vår släkt – vi hör ihop. Dopet är en inbjudan att vara med i en världsvid gemenskap, kyrkan.

Ett barn får inte sitt namn i samband med dopet, men i dopet nämns namnet tillsammans med Guds namn. Dopet bekräftar att den som döps hör ihop med Gud.

När man döps som vuxen har man en tid innan dopet träffat en präst och samtalat om kristen tro. För den vuxne kan dopet vara ett sätt att markera för sig själv och andra att man vill fortsätta att söka och leva som kristen.

Ett dop kan ske i kyrkan, hemma eller utomhus, i ett kapell eller i en sjö, enskilt eller tillsammans med många, genom att man stiger ned i vatten eller genom att vatten öses över huvudet.

I Bibeln berättas det om att det i begynnelsen skapades liv ur vatten. Så är det också med en människa. Hon tillbringar tiden fram till sin födelse i vatten. Dopets vatten är livets vatten och en symbol för livet som vi föds till – och för det eviga livet.

Dopet sker vid en dopgudstjänst. Som alla gudstjänster är den offentlig. Men vi annonserar inte våra dopgudstjänster.

Dopet är en helig handling 
Dopet är ett sakrament. Det betyder “helig handling”. Vi kallar dopet för sakrament därför att Jesus sa till sina vänner att de skulle berätta om honom och döpa människor. Den som döps får vatten öst över sitt huvud. Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol för livet och för att växa.

Den som döps blir i och med dopet medlem i Svenska kyrkan och får ta emot nattvarden.

planera dopet

 • Var och hur? Dopet kan ske i en separat dopgudstjänst eller i församlingens gemensamma gudstjänst.
 • Boka tid för dop. Kontakta oss i god tid för att boka. Det går bra att döpas i en annan församling än den man tillhör. Att döpas kostar inget.
 • Klädsel. Dopklänning finns att låna. Barnet kan också döpas i vanliga kläder.
 • Boka lokal för dopkalas Vill ni ha dopkalas efteråt så har vi församlingshem att hyra.
  Det kostar ingenting.
 • Fadder – en vuxen med ett särskilt ansvar för barnet. En fadder ska vara döpt och ”villig att dela barnets kristna uppfostran”. Förr kallades faddern för ”gudmor/gudfar”.
  Läs mer vad det betyder att vara fadder och vad en fadder kan göra!
 • Dopsamtal. I god tid innan dopet blir ni kontaktade av prästen för ett dopsamtal.
  Där finns utrymme både för praktiska frågor och samtal om dopets innebörd.
 • Välj musik. Prästen eller kyrkomusikern kan tipsa om psalmer och annan musik.
  Kanske har du någon som kan sjunga vid dopet?

dopets symboler

 • Dopljuset Vid dopet får barnet ett dopljus. Ett levande ljus kan få oss att känna värme, närhet och trygghet. Dopljuset är en påminnelse om Jesus som sa: 
  ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus”.
 • Dopvattnet Vatten är en symbol för livet och en levande Gud, eftersom vatten är en förutsättning för allt liv. I dopet ber prästen över barnet och vattnet och gjuter dopvattnet tre gånger över huvudet med orden jag döper dig, i Faderns, Sonens och den helige Andens namn.
 • Dopklänningen är lång för att barnet ska kunna växa i den, växa i tro. En konfirmand bär oftast en vit kåpa som en symbol för att den döpte har växt och själv kan ta ställning till dopets innebörd och konsekvenser.