Foto: Per Nestor

25/2-23 Helgsmålsbön från Tärna kyrkas sakristia

Nyhet Publicerad

Första söndagen i fastan ”Prövningens stund”

Välkommen till helgsmålsbön från Tärna kyrkas sakristia inför första söndagen i fastan.

Temat är "Prövningens stund" och kollekten är en församlingskollekt till Act Svenska kyrkans arbete för jämställdhet och hälsa: https://www.svenskakyrkan.se/act/jamstalldhet-och-halsa. Sätt gärna in en gåva via swish 123 633 08 98 eller bankgiro 848-5252. Tack!

Medverkande: Per Alkstål – präst, Tommy von Knorring -sång, Ulrika Larsson – orgel och piano, Per Nestor – textläsning, piano, foto och redigering, Karin Hedvall - vaktmästare.

Musik: Sv ps 137 Den kärlek du till världen bar (Text: G Robson ca 1900, S Dahlqvist 1924/Musik: W Tans`ur ca 1734), Sv ps 139 Den stunden i Getsemane (Text: E P Hammond 1866, C Boberg 1895, K Hartman 1984/Musik: A Hull 1867), 700:1 Kyrkans förbön (litanian). Musiken är inspelad vid tidigare tillfällen.

Klicka på länken för att komma till söndagens bibeltexter samt läsa mer om kyrkoåret: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoaret/bibeltexter

Länk till tidigare digitala gudstjänster: https://www.svenskakyrkan.se/kumla-tarna-kila/tankar-i-tiden---digitala-gudstjanster