Foto: Per Nestor

14/1-23 Helgsmålsbön från Kumla församlingshus

Nyhet Publicerad Ändrad

Andra söndagen efter trettondedagen "Livets källa"

Helgsmålsbön från Kumla församlingshus inför andra söndagen efter Trettondedagen.

Temat är "Livets källa" och kollekten är en församlingskollekt till Act Svenska kyrkan med fokus på jämställdhet och hälsa https://www.svenskakyrkan.se/act/jamstalldhet-och-halsa. Sätt gärna in ett bidrag via swish 123 633 08 98 eller bankgiro 848-5252. Tack!

Medverkande: Per Alkstål - präst, Kumla-Tärnakören, Per Nestor – textläsning, flöjt, synth, foto och redigering, Ulrika Larsson – sång och piano, Kenneth Liljeholm - vaktmästare.

Musik: Sv ps 46 Låt mig få höra om Jesus (Text: F J Crosby 1880, K Larsson 1904, bearb 1959/Musik: J R Sweney 1880), En källa till evigt liv - inspelning med kören Troendegruppen under ledning av Stig Sandlund (Text: Joh 4:13-14/Musik: E Lundström), Sv ps 428 Mitt i vintern var det (Text: Ch Rosetti före 1872, A G Wide 1962/Musik: G Holst 1906). Musiken är inspelad vid tidigare tillfällen.

Välkommen!

Klicka på länken för att komma till söndagens bibeltexter samt läsa mer om kyrkoåret: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoaret/bibeltexter

Länk till tidigare digitala gudstjänster: https://www.svenskakyrkan.se/kumla-tarna-kila/tankar-i-tiden---digitala-gudstjanster