Foto: Per Nestor

10/6-23 Helgsmålsbön från Kila kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

Första söndagen efter trefaldighet "Vårt dop"

Välkommen till helgsmålsbön från Kila kyrka inför första söndagen efter trefaldighet

Temat är ”Vårt dop” och kollekten är en rikskollekt till Act Svenska kyrkan www.svenskakyrkan.se/act. Sätt in din gåva via swish 123 633 08 98 eller bankgiro 848-5252. Tack!

Medverkande

Per Alkstål - präst, Bengt Kyllinge – textläsning, Ulrika Larsson – piano, Per Nestor – textläsning, blockflöjt, piano, foto och redigering, Helena Rilbacke - vaktmästare. 

Musik

Sv ps 68 Jag tror på Gud som med sitt ord (Text: Th Kingo 1689, E Norberg 1979/Musik: svensk 1697), Du som var den minstes vän (Sv ps 379 Text: F M Franzén 1814, O Nivenius 1986/Musik: J R Ahle 1664), Sv ps 381 Gud har en famn (Text: S Perman (1892-1959)/Musik: L Edlund 1957), Sov du lilla (928 Psalmer i 90-talet Text: H A Jörgensen 1981, 1982, Svensk text: L Å Lundberg 1987, 1993/Musik: M Wendler 1988). Musiken är delvis inspelad vid tidigare tillfällen.

Länkar

Klicka på länken för att komma till söndagens bibeltexter samt läsa mer om kyrkoåret: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoaret/bibeltexter

Länk till tidigare digitala gudstjänster: https://www.svenskakyrkan.se/kumla-tarna-kila/tankar-i-tiden---digitala-gudstjanster