Foto: Sven Alfredsson

Orgelprojekt i Heliga Trefaldighets kyrka Kristianstad

En kortfattad presentation med dokument och rapporter som tagits fram under projektets gång

Lorentzsymposium

Våren 2017 anordnades ett Lorentzsymposium i Heliga Trefaldighets församling. Syftet var att lyfta fram mannen bakom den unika orgeln som pryder västra läktaren i Heliga Trefaldighets kyrka. Johan Lorentz anställdes av kung Christian den fjärde för att färdigställa orgeln i Fredriksborgs slottskyrka, och så småningom bygga orgeln till kyrkan i den nygrundade befästningsstaden, Kristianstad.

Symposiet samlade ett stort antal organister, orgelbyggare, forskare och andra intresserade. Nämnas bör Henrik Fibiger Nörfelt, som höll ett föredrag om Lorentz, och just i dagarna kom boken ”Johan Lorentz, Christian 4.s orgelbygger”, där Nörfelt beskriver Lorentz’ gärning.

Den stora frågan på symposiet var förstås: ”Vad kan man göra med en sådan klenod som Heliga Trefaldighets Lorentzorgel, eller snarare; vad bör man göra?”

Niclas Fredriksson, stiftsantikvarie i Linköpings stift sammanfattade läget inför symposiet så här: ”Klicka här”

Förstudie

En referensgrupp bildades för att vara sakkunnig hjälp till församlingen;
Paul Peeters, musikvetare och orgelsakkunnig, Göteborg
Niclas Fredriksson, stiftsantikvarie Linköpings stift
Lukas Arvidsson, organist, Hässleholm
Kalle Engquist. organist, Heliga Trefaldighets församling

Referensgruppen (RG) föreslog en tredelad förstudie för att undersöka orgelns status; både de historiska delarna, fasad och fasadpipor, skapade av Lorentz 1631, men också den av Frobenius senast ombyggda delen från 1961.

Expertgruppen som gjorde förstudien:
Koos van de Linde: Arkeologisk undersökning av Lorentzmaterialet: 
”Rapport”
”Ritningar”
”Bilder - Case HW”
”Bilder - Case RP”
”Bilder - Balcony”
”Bilder - Pipes”

Ingrid Larsson Hultkvist: Arkivmaterial
”Rapport”
”Äldre arkivmaterial”
”Material 1819-1928”

Anders Johnsson: Kartläggning av Frobeniusorgeln, 1961
”Rapport”

Förstudien finansierades till stor del av Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)

Förstudien presenterades för allmänheten i samband med ”Kulturdagar i Heliga Trefaldighet” i oktober 2018. Presentationen inleddes med en lunchkonsert med stadens egen Renässansensemble, Mare Balticum, samt den nybildade Lorentzensemblen.

Slutrapport

Med utgångspunkt från expertgruppens förstudie har Referensgruppen gett ett förslag till åtgärdsprioritering: 
”Slutrapport av förstudien”

Den 11 oktober 2019 skedde en lägesbestämning av projektet, återigen i samband med ”Kulturdagar i Heliga Trefaldighet”. Bach Collegium Småland, Mare Balticum och Lukas Arvidsson gav då en lunchkonsert och därefter presenterades projektets status med bl.a. en skärmutställning i kyrkans nordvästra hörn. Presentationen med fakta & svar om orgelprojektet kan laddas ner längre nedan på sidan.

Välkommen då!
Kalle Engquist, organist i Heliga Trefaldighets församling

Önskar du ge en insats och stödja orgelprojektet kan du swisha till: 
123-365 45 14

Har ni frågor eller är intresserade av att höra mer, kan ni kontakta Kalle på: kalle.engquist@svenskakyrkan.se, eller 044-780 64 63.

Fakta & svar om orgelprojektet

Orgelprojektet - Svenska

Orgelprojektet - English

Orgelprojektet - Deutsch