Vissen blomma med vinterfrost på.

Bikt

Bikten är ett samtal där du tillsammans med en präst får möjlighet att lägga fram det du vill be om förlåtelse för inför Gud.

För den som behöver samtal mitt livet finns prästerna i pastoratet till hands för samtal och bikt. Det gäller inte minst när en människa är tyngd av skuld och söker förlåtelse. 

Möjlighet till andlig vägledning och förbön erbjuds. Det går bra att komma flera gånger eller en gång.

HUR ETT BIKTSAMTAL GÅR TILL

Under biktsamtalet får du ta emot Guds förlåtelse och du får hjälp att förlåta dig själv. Ett biktsamtal kan följa en fast ordning, men behöver inte alltid göra det. I vissa fall kan ett själavårdande samtal leda till bikt och andra gånger använder prästen och den biktande sig av en biktordning.

PRÄSTEN HAR TYSTNADSPLIKT

Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra samtalet vidare är det inte möjligt.

 Om du vill veta mer, kan du läsa ett litet häfte om bikten här

Vill du bikta dig?

Kontakta någon av prästerna i Knivsta pastorat

Vid eventuella frågor, kontakta:

Samuel E Lilja

Samuel E Lilja

Knivsta pastorat

Komminister, Församlingspräst Alsike och Östuna