Bikt och andlig vägledning

För den som behöver samtal mitt livet finns prästerna i pastoratet till hands för samtal och bikt. Det gäller inte minst när en människa är tyngd av skuld och söker förlåtelse. 

Möjlighet till andlig vägledning och förbön erbjuds. Det går bra att komma flera gånger eller en gång.

Ta gärna kontakt med församlingsprästen  om du önskar samtal eller bikt. Pastoratets övriga präster och diakoner finns också tillgängliga.

Prästerna har absolut tystnadsplikt och erbjuder sina tjänster kostnadsfritt.

Vid eventuella frågor, kontakta:

Samuel E Lilja

Samuel E Lilja

Knivsta pastorat

Komminister, Församlingspräst Alsike och Östuna