Foto: Pixabay

Insamlingar

Det finns många som är i behov av hjälp och stöd. Du kan vara med och bidra. Varje gåva gör skillnad!

Olika insamlingar under året i Knista församling

  • Julinsamlingen (till ACT Svenska kyrkan) pågår från 1a advent till trettondagen.
  • Fasteinsamlingen (till ACT Svenska kyrkan) pågår från Fastlagssöndagen till Palmsöndagen.
  • Insamling till Världens Barn, under september månad till och med Tacksägelsedagen pågår den här insamlingen.

Under övrig tid under året kan speciella insamlingar pågå
– fråga gärna någon i församlingen för mer info!

Vill du använda dig av Swish?

Kolla in här: Swisha

Vill du veta mer?