Foto: Pixabay

Insamlingar

Det finns många som är i behov av hjälp och stöd. Du kan vara med och bidra. Varje gåva gör skillnad!

Olika insamlingar under året i Knista församling

  • Julinsamlingen (till ACT Svenska kyrkan) pågår från 1a advent till trettondagen.
  • Fasteinsamlingen (till ACT Svenska kyrkan) pågår från Fastlagssöndagen till Palmsöndagen.
  • Insamling till Världens Barn, under september månad till och med Tacksägelsedagen pågår den här insamlingen.

Under övrig tid under året kan speciella insamlingar pågå
– fråga gärna någon i församlingen för mer info!

Vill du använda dig av Swish?

Kolla in här: Swisha

Vill du veta mer?

Vill du vara med?

Här står allt och lite till om hur du kan vara med och bidra på det sätt som passar dig.

UNDER SAMMA HIMMEL

Coronapandemin har tvingat miljoner människor till ett liv i extrem fattigdom och hunger. Tillsammans kan vi göra skillnad.