Foto: Swish

Swish

Nu har vi i Knista församling öppnat för möjligheten att skänka kollekt, pengar till insamlingar och betala fika, böcker och souvenirer mm via Swish

Hur använder jag Swish?

Du anmäler dig till Swish via din internetbank på din dator eller mobiltelefon. Där kopplar du ihop ditt bankkonto med ditt mobilnummer. För att kunna skicka pengar behöver du ladda ner Swish-appen ”Swish-betalningar” och ”BankID säkerhetsapp”.
Den som ska föra över pengar med hjälp av Swish måste ha både Swish och mobilt BankID installerat
på sin telefon.

Kontakta din bank om hur du ansluter dig.
Mer information finns på www.getswish.se

Så här swishar du

Du swishar betalningen genom att ange ett swish-nummer, belopp och meddelande i Swish-appen.

Vi har tre olika nummer som går till olika ändamål

Kollekt:

123 419 50 20
Är numret för att lägga en gåva till dagens kollektändamål. Det går bra att swisha under den psalm under vilken vi samlar in kollekten, eller i direkt anslutning till gudstjänsten.

Ändamålsbestämd insamling:

123 148 19 10
Till detta nummer swishar du om du vill lägga en gåva till den insamling som pågår under en viss tid under året.

Julinsamlingen (till ACT Svenska kyrkan) pågår från 1a advent till trettondagen.

Fasteinsamlingen (till ACT Svenska kyrkan) pågår från Fastlagssöndagen till Palmsöndagen.

Insamling till Världens Barn, under september månad till och med Tacksägelse-dagen pågår den här insamlingen.

Under övrig tid under året kan speciella insamlingar pågå
– fråga gärna någon i församlingen eller se vår hemsida för mer info!

Betalningssätt:

123 079 48 91
Swishar du till om du ska betala för något du köper i våra kyrkor eller församlingshem, t.ex. ljus, gravljus, böcker, änglar, fika e.dyl.
Skriv gärna i meddelandefältet vad du betalar för!

Tack för din gåva!