Foto: Magnus Aronson

Delta i andakter hemifrån

Kinds pastorat följer noggrant Folkhälsomyndighetens restriktioner. Här sammanställer vi digitala alternativ både lokalt och riks för dig som vill hålla fysisk distans men ändå kunna delta. Vi håller sidan uppdaterad!

Här under hittar du en sammanställning av lokala digitala andakter i Kinds pastorat. Här överst publiceras alltid det senaste.

Andakt från Svenljunga kyrka på domssöndagen

Andakt från Östra Frölunda kyrka - Söndagen före domssöndagent
(Föt textning välj CC på videospelaren)

Andakt från Svenljunga - Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
(Föt textning välj CC på videospelaren)

Musikandakt från Svenljunga kyrka - Vi minns i Allhelgonatid
(Föt textning välj CC på videospelaren)

Andakt från Dalstorps kyrka - Allhelgonahelgen

Andakt från Länghems kyrka - tjugonde söndagen efter trefaldighet Tema: Att leva tillsammans

Andakt från Holsljunga kyrka - Nittonde söndagen efter trefaldighet

Andakt i Tranemo kyrka - Tacksägelsedagen

Andakt från Ljushults kyrka på Den Helige Mikaels dag

(För textning välj CC nere till höger på spelaren)

Andakt på Mötesplats Prästgården - Sextonde söndagen efter trefaldighet - Döden och livet
(För textning välj CC nere till höger på spelaren)

Andakt i Kalvs kyrka - Fjortonde söndagen efter trefaldighet - Enheten i Kristus

(För textning välj CC nere till höger på spelaren)

Andakt vid Hillareds kyrka - Trettonde söndagen efter trefaldighet - diakonins dag

Andakt i Limmareds kyrka
Fjärde söndagen efter trefaldighet

Andakt i Mjöbäcks kyrka och Mjöbäcks gamla begravningsplats
Tredje söndagen efter trefaldighet

Lovsångsandakt i Hillareds kyrka

Gudstjänst i Svenljunga kyrka på Den heliga Johannes döparens dag

Psalm 202 från Tranemo kyrka

Andakt från Håcksviks kyrka 
Första söndagen efter trefaldighet

Musik från Tranemo kyrka - Här vid ditt kors
Mikael Ramström framför ett eget verk 

Gudstjänst på Heliga trefaldighets dag i Svenljunga kyrka 200607

Andakt på Mötesplats Prästgården
Heliga trefaldighets dag

Andakt i Svenljunga kyrka
Pingst

Friluftsandakt
Söndagen före pingst

Trumpet från kyrktornet i Svenljunga kyrka på Kristi himmelsfärdsdag

Medverkande:
Jonathan Norén och David Norén
Trumpet och Flygelhorn
Karl-Johan Gollnik, orgel 

Andakt på Dalstorps gamla kyrkplats

Bönsöndagen

Musik i Holsljunga kyrka

Bön av K. Willard
Text: Sinnesrobönen

Andakt i Länghems kyrka
Femte söndagen i påsktiden
”Att växa i tro”

Kärlekens tid - Musik från Holsjunga kyrka 200429

Andakt från Holsljunga kyrka
Fjärde söndagen i påsktiden
”Vägen till Livet”

Brusa högre lilla å
Björn J:son Lindh
Framförs av Karl-Johan Gollnik
Psaltaren, 23 Psalmen
Den gode herden - En psalm av David

Sjung med i psalm 59

Karl-Johan Gollnik, organist

Andakt från Tranemo kyrka.
Tredje söndagen i påsktiden

Sjung med i psalm 198

Karl-Johan Gollnik, organist

Andakt från Hillareds församlingshem.
Andra söndagen i påsktiden

Andakt från Mjöbäcks kyrka
Annandag påsk

Andakt från Stillhetens hus på Mötesplats Prästgården i Länghem
Påskdagen

Andakt från Stillhetens hus på Mötesplats Prästgården i Länghem

Långfredagen

Andakt från Svenljunga kyrka 1 april

i Palmsöndagstid

Andakt från Kalvs kyrka 27 mars 2020

femte söndagen i fastan