Foto: Magnus Aronsson

Reformationsåret 2017

År 2017 firas reformationsåret med anledning av att det är 500 år sedan Luther spikade upp sina 95 teser mot avlaten på porten till Slottskyrkan i Wittenberg. Det blev starten på reformationen – en av historiens mest dramatiska omvälvningar.

När man förklarar läran om rättfärdiggörelsen hostar kyrkfolket eller somnar. Men när man börjar berätta historier spetsar de flesta öronen, sitter stilla och lyssnar uppmärksamt

Luther

Svenska kyrkan kommer att uppmärksamma reformationsåret 2017 genom en hel palett av aktiviteter och händelser.

Det handlar både om samarrangemang som riktar sig till besökare från hela landet, och evenemang som ordnas på en viss ort av en församling

De stora samarrangemangen är:

Teologifestivalen i Uppsala i februari 2017, som har fokus på reformationen. Anslaget är ekumeniskt och ungdomar är en viktig målgrupp.

Världens Fest, som hålls i Västerås under pingsthelgen i juni. 2017 har den fått namnet ”Fri att förändra”. Det blir ett stort arrangemang mitt i staden med internationell prägel.

Reformationsdagen den 31 oktober, som firas samtidigt i landets alla domkyrkor. I Uppsala föregås reformationsdagen av flera dagars festligheter, bland annat hålls en TV-sänd gudstjänst söndagen den 29 oktober i Uppsala domkyrka som leds av ärkebiskopen.

Böcker med reformationstema diskuteras på Se människan-scenen under bok- och biblioteksmässan i Göteborg i september 2017.

Tips! För dig som arbetar med reformationsåret, klicka här>>>

Gå till intranätet med mer information om utbildningsmaterial, klicka här >>>

Det dolda arvet – Martin Luther och Sverige

Utställning på Värmlands Museum, 14 oktober 2017 –  12 februari 2018

Från konflikt till gemenskap - reformationsminnet 2017

År 2017 kommer lutherska och katolska kristna att gemensamt minnas att det var 500 år sedan reformationen inleddes. Lutheraner och katoliker kan idag glädjas över att förståelsen, samarbetet och respekten dem emellan har fördjupats.

"Från konflikt till gemenskap" är en rapport från evangelisk-lutherska/romersk-katolska enhetskommissionen.

Läs hela rapporten (PDF, 2,2 MB)

"Vi inbjuder alla kristna att studera vår kommissions rapport med både ett öppet och kritiskt sinne, och att slå följe med oss på vägen mot en djupare gemenskap mellan alla kristna."

Karlheinz Diez
Hjälpbiskop av Fulda
(å den katolske ordförandens vägnar)

Eero Huovinen
Biskop emeritus av Helsingfors
Luthersk ordförande

Det här är reformationsåret 2017

Martin Luther

Reformationsåret 2017 handlar om att reformationen startade för 500 år sedan, och fortfarande pågår. Den 31 oktober 1517 spikade Martin Luther enligt traditionen upp sina 95 teser i Wittenberg. Hans insikter om nåden som grund har påverkat alltifrån kyrkan till bildning, ekonomi och kultur.

 

Dåtid, nutid och framtid

Reformationsårets fokus är kopplingen mellan dåtid, nutid och framtid – både ekumeniskt och globalt. För kyrkan handlar det om att bevara sitt centrum i evangeliet om Jesus Kristus och sin öppenhet för världens skull.

 

Gemensamt kalendarium

Svenska kyrkan uppmärksammar reformationsåret genom en rad aktiviteter i församlingarna och på stifts- och nationell nivå. Arrangemangen samlas i ett gemensamt kalendarium.

 

Reformationsåret start

Redan 31 oktober 2016 startar reformationsåret. Då kommer ledarna för Romersk-katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet till Lund för att tillsammans uppmärksamma 500-årsminnet.

 

Många arrangemang 2017

Under 2017 uppmärksammas reformationen bland annat på Teologifestivalen i Uppsala, Världens fest i Västerås och Se Människan-scenen under bokmässan i Göteborg. Reformationsåret avslutas med Reformationsveckan i Uppsala runt den 31 oktober.