Hållbar utveckling och klimat

Vi ser och förundras varje dag inför allt som Gud skapat. Det fyller oss med glädje, kraft och framtidstro. Därför måste vi värna naturen och miljön, så att alla varelser nu och i framtiden kan finna livsrum på jorden. Vår gröna planet, myllrande av människor, djur, fåglar och växter är vårt värdefulla arv och den största gåvan till våra barn.

Energi och klimat

Svenska kyrkan ska vara ansvarsfull i sin använding av energi. Vi ska lyfta andliga och existentiella aspekter samt uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten till år 2030. Karlstads stift har anslutit sig till Svenska Kyrkans färdplan för klimatet. Läs mer om arbetet här.

I många kyrkor i Karlstad stift sänks temperaturen under tider med mindre verksamhet. Genom att avfukta luften i kyrkorna istället för att värma den spar man både miljö, inventarier och energi. 

Hållbar utveckling

Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands, oavsett om orsaken är fattigdom eller sjukdom, miljöförstöring eller pågående konflikt. I Svenska kyrkans verksamhet är hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande. Vi arbetar för allas rätt till andlig utveckling och en ökad förståelse och tolerans mellan religioner.

Läs mer om vårt arbete här.