Karlstads pastorat

Prata med oss

Kontakt

Karlstads pastorat Besöksadress: Västra Kyrkogatan 3-5, 65224 KARLSTAD Postadress: Västra Kyrkogatan 5, 65224 KARLSTAD Telefon: +46(54)141400 E-post till Karlstads pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Norrstrands församlingsråd

Församlingsrådet är församlingens styrelse och har ett särskilt ansvar för gudstjänstlivet. Kontakta oss gärna om du har tankar eller frågor kring vår församling.

Vad gör ett församlingsråd?

Församlingsrådet är församlingens styrelse och det är församlingen som står i fokus. Vilka uppgifter rådet har beskrivs i Kyrkoordningen.

Församlingsrådet har en viktig roll när församlingsinstruktionen ska tas fram. Församlingsinstruktionen är ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift vilken består av: Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Kyrkoordningen 2 kap

Församlingsrådet har, tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherde, ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Det beslutar om former för församlingens huvudgudstjänst och deltar i samråd kring andra frågor som rör gudstjänstlivet.

Församlingsrådet ska yttra sig innan det fattas något beslut i kyrkofullmäktige som särskilt angår församlingen.

Det är också församlingsrådet som godkänner förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet.

Här kan du läsa mer om församlingsrådets uppgift och roll. 

 

Vi är Norrstrands församlingsråd 2018/2019

Niklas Grahn

Församlingsherde

Direkt: 054-141911

SMS: 070- 585 60 24

Mer om Niklas Grahn…

Församlingsherde - Jag vill arbeta för en kyrka som är nära Gud och människor.

Björn Ekengren

Björn Ekengren

Ordförande

Direkt: 054-83 57 23

Mer om Björn Ekengren…

Ordförande i Norrstrands församlingsråd. Ingenjör med forskning och utveckling som inriktning. Allting går bara man försöker. Närvarande i församlingen sedan 1981 och med i församlingsrådet sedan 2014. - Brinner extra mycket för att det ska vara lätt att komma in i kyrkans gemenskap och det djupa inre tilltalet ska vara i centrum.

Doris Eriksson

Doris Eriksson

Vice Ordförande

Mer om Doris Eriksson…

Pensionerad f.d. språklärare m.m. Gift, 4 barn, 8 barnbarn. Bor på Kroppkärr. Mycket aktiv i Kronoparkskyrkan - Brinner extra mycket för kyrkan i framtiden, volontärarbete, invandrararbete, Pakistanprojekt och romernas situation

Linn Arvidsson

Linn Arvidsson

Karlstads pastorat

Norrstrand församling, Förtroendevald

Direkt: 054-14 17 32

Mer om Linn Arvidsson…

Naturvetare, teknikkonsult och projektledare. Gjort resan från ateist till troende i vuxen ålder, trots ihärdiga försök att spjärna emot. Gud är uppenbarligen ännu envisare än jag. - Hjärtefrågan är diakoni. Att fortsätta verka för en kyrka som är tryggt förankrad i evangeliet och tydligt, i ord och handling, alltid står på den svages sida

Peggy Axelsson

Peggy Axelsson

Karlstads pastorat

Norrstrand församling, Förtroendevald

Mer om Peggy Axelsson…

Pensionär. Aktiv inom tidigare yrkesliv som internationell föreläsare m.m. - Hjärtefrågorna är barnkonventionen, invandrarfrågor och äldreomsorg.

Ingrid Emanuelsson

Ingrid Emanuelsson

Karlstads pastorat

Norrstrand församling, Förtroendevald

Mer om Ingrid Emanuelsson…

Docent vid Karlstads universitet, teol.doktor, varit verksam som lärare, forskare, författare, varit och är fortfarande engagerad som kyrkopolitiker, är kyrkvärd i Barnens katedral och Bibelberättelsernas hus samt volontär i Ungdomsbussen. Hjärtefrågorna är att särskilt främja kyrkans tillgänglighet för alla, allas möjlighet att få ta del av vår kulturs grundläggande berättelser om och av Jesus bl.a. genom att främja den fortsatta uppbyggnaden och utvecklingen av Bibelberättelsernas hus och kyrkans närvaro på stan på fredagsnätter som trygghetsskapande faktor för framför allt ungdomar genom Ungdomsbussens verksamhet.

Rolf Johansson

Rolf Johansson

Karlstads pastorat

Norrstrand församling, Förtroendevald

Mer om Rolf Johansson…

Jag är intresserad av kyrkan i ett framtida perspektiv. - Brinner extra mycket för dop och konfirmation.

Elenor Kemnäs

Elenor Kemnäs

Karlstads pastorat

Norrstrand församling, Förtroendevald

Mer om Elenor Kemnäs…

Född i Göteborg. Förskollärare. Diakonvigd för Karlstad stift. Tjänst som sjukhusdiakon i Kristinehamn. Nu diakon emerita. - Brinner extra mycket för diakoni bland äldre. Uppmuntra frivilliginsatser i gudstjänst och församlingsverksamhet. Rudskyrkan.

Gun Wahlén

Gun Wahlén

Karlstads pastorat

Norrstrand församling, Förtroendevald

Dokument

Här hittar du protokollen från församlingsrådets möten. Är det något du tycker borde tas upp i församlingsrådet? Kontakta någon av ledamöterna.