Domkyrkoförsamlingens församlingsråd

Församlingsrådet är församlingens styrelse och har ett särskilt ansvar för gudstjänstlivet. Kontakta oss gärna om du har tankar eller frågor kring vår församling.

Vad gör ett församlingsråd?

Församlingsrådet är församlingens styrelse och det är församlingen som står i fokus. Vilka uppgifter rådet har beskrivs i Kyrkoordningen.

Församlingsrådet har en viktig roll när församlingsinstruktionen ska tas fram. Församlingsinstruktionen är ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift vilken består av: Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Kyrkoordningen 2 kap

Församlingsrådet har, tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherde, ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Det beslutar om former för församlingens huvudgudstjänst och deltar i samråd kring andra frågor som rör gudstjänstlivet.

Församlingsrådet ska yttra sig innan det fattas något beslut i kyrkofullmäktige som särskilt angår församlingen.

Det är också församlingsrådet som godkänner förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet.

Här kan du läsa mer om församlingsrådets uppgift och roll. 

 

Vi är församlingsrådet i Karlstads domkyrkoförsamling 2024/2025

Ledamöter

Sven Årnes, ordförande
Karl-Gustav Strid, vice ordförande
Boel Elow Henckel 
Maria Ahlin
Göran Hagelberg
Sirje Källu Nilsson
Ulf Sandén
Margareta Forsell Strid
Hannes Rydberg Åström

Johan Husberg, församlingsherde, johan.husberg@svenskakyrkan.se 

Ersättare
Monica Kull
Marina Hansson Larsson
Ingela Östensson