Våra gudstjänster

Karlshamns församling består av tre kyrkor: Hällaryds kyrka, Carl Gustafs kyrka och Åryds kyrka. Varje söndag firar vi gudstjänst, ibland i två av våra kyrkor och varje torsdag mässa i Carl Gustafs kyrka.

Fira gudstjänst med oss 

Varje söndag

Carl Gustafs kyrka kl. 10

Återkommande i Åryds kyrka och i Hällaryds kyrka
Tidena i kyrkorna kan variera. Se vår Kalender ”Händer i kyrkorna” för exakta tider. 

Varje torsdag

Carl Gustafs kyrka kl. 18.30
På torsdagar firar vi mässa i Carl Gustafs kyrka.

Speciella gudstjänster

I bland skiljer sig gudstjänsterna åt. Det kan handla om extra musikinslag där våra körer medverkar eller att vi fokuserar på barn och på så vis anpassa gudstjänsten efter barnen. Oftas brukar vi puffa för dessa genom att lyfta dem på vår hemsida. Du hittar även dem i vår kalender här på hemsidan och i ”Det händer i våra kyrkor”.

Vad är vad i gudstjänsten?

I gudstjänsten förekommer flera ord och moment som kan vara svåra att förstå. Nedan hittar du en lathund över de begrepp som bruka användas. 

Kristen tro

Kollektredovisning

Så här mycket kollekt är upptagen samt till vilket ändamål.

Skillnad mellan gudstjänst och mässa

Gudstjänsterna är alltid offentliga och alla är välkomna. Oftast används ordet gudstjänst och det som skilje gudstjänst från mässa är att en mässa firas med nattvard. Annars är det en gudstjänst utan nattvard. Varje gudstjänst har en grundstruktur som består av Samling, Ordet, (Måltiden) och Sändningen.

Det finns flera olika typer av gudstjänster som musikgudstjänst, friluftsgudstjänst och högmässa. 
Mer om de olika typerna av gudstjänst kan du läsa om här

 

Rader med psalmböcker staplade på varandra i en hylla.

Vad är vad i gudstjänsten

I gudstjänsten förekommer flera ord och moment som kan vara svåra att förstå. Nedan finns en lista som förklarar begreppen.