Sjung i kör!

Välkommen att sjunga i någon av alla våra körer i Kalmar pastorat! Det är alltid gratis att delta och det finns alla nivåer, från ovan till avancerad.

I Svenska kyrkan Kalmar har vi ett brett utbud av körer. Nedan listar vi våra körer utifrån församling, klicka på länkarna för att komma till respektive körs egen sida, där du kan läsa mer om tider för repetitioner, repertoar samt hitta kontaktuppgifter till körledare.

KALMAR DOMKYRKA
I Domkyrkan finns körerna Sångfåglarna och Mixkören (för barn), Vox Beata (ungdomskör) samt vuxenkörerna Nicodemuskören och Domkyrkokören. De leds av organist Jan Börjesson och kantor Marita Aronsson.

Länk till Kalmar domkyrkas körer.

HELIGA KORSETS FÖRSAMLING
Vill du sjunga för Pelle Hammarlund? Det finns en gosskör, flickkör, kyrkokören och gospelkören! 

Länk till Heliga Korsets församling.

S:TA BIRGITTA FÖRSAMLING
I S:ta Birgittas körer finns plats för både ovana och vana sångare. Där finns Söndagskören och Vox Birgittæ. Just nu söker vi barn för en ny barnkör, från 6 år och uppåt. Samtliga leds av organist Mika Lidén.

Länk till körerna i S:ta Birgitta församling.

TVÅ SYSTRARS FÖRSAMLING
I Två Systrars församling finns vuxenkörerna Cantus Sororum och Team Praise, samt barnkören Joy. Samtliga leds av kantor Joel Holmquist.

Länk till Två Systrars kantor.

Varmt välkommen att kontakta någon av våra körledare för mer information!

S:T JOHANNES FÖRSAMLING 
I S:t Johannes församling finns Johanneskören som är församlingens traditionella vuxenkör som leds av kantor Per-Ola Svensson.

Länk till S:t Johannes kantor.