Foto: Victor Ramström

Kalmar pastorat

Här hittar du information om vår organisation och om Kalmar pastorat!

Vill du arbeta hos oss?

Lediga tjänster i Kalmar pastorat

Välkommen till oss!

Information om vår organisation och policys

Organisation/förtroendevalda

Kalmar pastorat består av fem församlingar: Kalmar domkyrkoförsamling, S:t Johannes församling, Heliga Korsets församling, S:ta Birgitta församling och Två Systrars församling. Kyrkorådet arbetar för hela pastoratet, och varje församling har ett eget församlingsråd.

Personuppgifter och GDPR

Din personliga integritet är viktig. Här kan du läsa mer om hur, och varför, Kalmar pastorat (Svenska kyrkan i Kalmar) använder personuppgifter och varifrån personuppgifterna hämtas in. Du hittar också information om vilka rättigheter du har och vart du kan vända dig om du har frågor.

Kalmar pastorat har bytt fakturaadress

Ny fakturaadress från och med 2022-01-01. OBS! Vår nya fakturaadress måste stå som mottagare på fakturan!

Magasin, broschyrer och skrifter

Här hittar du olika publikationer från Kalmar pastorat

Information om Kalmar pastorat

Hyr eller låna lokaler

Som medlem i Svenska kyrkan och någon av Kalmars fem församlingar, har Du möjlighet att låna/hyra lokaler.

Bild ur Youtube-film om Kalmar domkyrka.

Ny film om Kalmar domkyrka

På uppdrag av Växjö stift har företaget Kyrkoguiden gjort en kort informationsfilm om Kalmar domkyrka. Den släpptes i slutet av sommaren.

Varmt välkommen till Svenska kyrkan i Kalmar!

Se en film om Svenska kyrkan i Kalmar. Här förenas glädje & gemenskap, gudstjänst & bön, lärande & fördjupning, konfirmation och diakoni!

Två personer håller hand utomhus.

Vi stödjer

Vi stödjer bland annat dessa verksamheter:

Arkitekturens pärlor sänds 8/11

Arkitekturens pärlor om Kalmar domkyrka sänds den 8 november i SVT's Gokväll! Här kan du se det i efterhand.