Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kalmar domkyrka

Konfirmation i Kalmar domkyrkoförsamling 2019-20

JAG & VÄRLDEN − SÖNDAGSTRÄFFAR

Vi vill under konfirmandåret bjuda in dig i att aktivt pröva hur det är att leva som kristen och göra skillnad i världen. Tillsammans kommer vi att åka på läger utomlands, för att vidga våra perspektiv, öppna oss för en världsvid kristen gemenskap och träffa andra kristna. Vill du prova? Då är detta något för dig!

Blir denna konfirmandgrupp fullbokad öppnas möjlighet för samlingar på onsdagar efter skolan.

Informationsträff i Kalmar domkyrka: 29 maj kl. 17.15, 28 augusti kl. 18.30
Konfirmandinskrivning: 15 september kl. 11.00
Träffar: Varannan söndag. Vi inleder med högmässa kl. 11.00. Därefter mat och samtal som avslutas kl. 14.30
Läger: 25-28 oktober, februari (sportlovet) och en helg i maj
Konfirmation: 23-24 maj 2020

SÅNG & MUSIK – LÖRDAGSTRÄFFAR

Sång och musik blandas med mycket lek och allvar i vår undervisning. Konfirmandernas musikaliska gåvor ska få komma fram och ges möjlighet att växa och blomma. Vi skapar konfirmandtiden tillsammans och deltar med sång och musik i andakter, dop och högmässor. Det blir flera läger och ni får träffa många spännande människor.

Informationsträff i Kalmar domkyrka: 29 maj kl. 17.15, 28 augusti kl. 18.30
Konfirmandinskrivning: 15 september kl. 11.00
Träffar: Två lördagar i månaden kl. 10.00-12.30
Läger: Köpenhamn 30/10-1/11 och Kastlösa 16-17/4
Konfirmation: 25-26 april 2020

KONFIRMANDER MED SÄRSKILDA BEHOV

Vår ambition är att undervisningen sker i en liten grupp efter just dina förutsättningar och behov. Vi erbjuder konfirmation för särskoleelever. Oavsett vilken församling du tillhör är du välkommen till denna grupp.

Informationsträff i Kalmar domkyrka: Separat inbjudan till anmälda
Konfirmandinskrivning: Separat inbjudan till anmälda
Träffar: Varannan onsdag efter skolan
Läger: Utflykt under våren
Konfirmation: 26 april 2020

KONTAKT

Anita Karlsson
0480-42 14 28
anita.d.karlsson@svenskakyrkan.se

ANMÄL DIG HÄR.