Församlingsinstruktion för Kalmar pastorat

I midsommarveckan utfärdades församlingsinstruktionen för Kalmar pastorat. Varsågod att ta del av den!

Vid domkapitlets sammanträde den 17 juni deltog Victor Ramström, Kalmar pastorats kyrkorådsordförande, och Peter Wänehag, Kalmar pastorats kyrkoherde, på länk. Efter ett samtal utfärdades församlingsinstruktionen för Kalmar pastorat, det dokument som ska ligga till grund för allt arbete i Kalmar pastorat de närmaste åren. Du kan ta del av den här!

Peter Wänehag

Peter Wänehag

Svenska kyrkan i Kalmar

Kyrkoherde

Mer om Peter Wänehag

Kyrkoherde och kontraktsprost