Foto: Anke Decker

Endast CD i original när du vill använda inspelad musik i kyrkan

Församlingarna i Kalmar pastorat har avtal för framförande av levande musik i kyrkorna. Sedan mars 2019 är digitala musiktjänster inte längre tillåtna där.

Valet av musik vid dopgudstjänst, vigselsgudstjänst och begravning är viktigt för många. Våra musiker har en stor repertoar och dop, vigsel och begravning är fina tillfällen att få höra levande musik. För Kalmar slottskyrka finns en policy att endast levande musik framförs. 

Församlingen har avtal för framförande av levande musik
När kyrkomusikern och/eller annan musiker framför livemusik gäller det avtal som församlingen genom pastoratet har med Stim, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå.

Sedan mars 2019 är digitala musiktjänster inte längre tillåtna
För streamad eller nerladdad musik (till exempel Spotify, iTunes och Youtube) vid förrättningar finns ingen tjänst som Svenska kyrkan kan använda, eftersom gudstjänster och förrättningar är offentliga.

CD är tillåtet -- om det är en originalskiva
Den som vill spela inspelad musik vid kyrkliga handlingar och gudstjänster kan använda CD-skiva. Det är inte Svenska kyrkan som tillhandahåller cd- skivor.  Det är tillåtet för en privatperson att ta med sig en CD-skiva för att spela upp ett musikstycke. Skivan måste vara original -- det får alltså inte vara en skiva som någon kopierat.

Detta beror på att det lagliga stöd som finns för att kopiera en skiva för privat bruk inte sträcker sig till att spela upp musik i en gudstjänst eller vid en kyrklig handling. De ”ljudkällor” som kyrkan lagligen får använda vid gudstjänst och kyrklig handling måste vara ”original” och utgivna med upphovspersonernas samtycke. En bränd CD-skiva är inte original utgiven med samtycke.​​

Sammanfattning
Använd CD-skiva i original om den musik som ni vill använda inte kan framföras live. 
Digitala streamingtjänster kan användas efteråt under dopkalaset, bröllopsfesten eller minnesstunden.