Foto: Anke Decker

Endast CD i original när du vill använda inspelad musik i kyrkan

Församlingarna i Kalmar pastorat har avtal för framförande av levande musik i kyrkorna. Sedan mars 2019 är digitala musiktjänster inte längre tillåtna där. Undantagen är små, privata tillställningar.

Valet av musik vid dopgudstjänst, bröllopsgudstjänst och begravning är viktigt för många. Våra musiker har en stor repertoar, och dop, bröllop och begravning är fina tillfällen att få höra levande musik. 

Församlingen har avtal för framförande av levande musik
När kyrkomusikern och/eller annan musiker framför livemusik gäller det avtal som församlingen genom pastoratet har med Stim, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå.

Sedan mars 2019 är digitala musiktjänster inte längre tillåtna
För streamad eller nerladdad musik (till exempel Spotify, iTunes och Youtube) vid förrättningar finns ingen tjänst som Svenska kyrkan kan använda, eftersom gudstjänster och förrättningar är offentliga.

Endast vid små, privata tillställningar kan man spela upp musik från Spotify, iTunes och Youtube.

CD är tillåtet -- om det är en originalskiva
Den som vill spela inspelad musik vid förrättningar och gudstjänster kan använda CD-skiva. Det är inte Svenska kyrkan som tillhandahåller cd- skivor.  Det är tillåtet för en privatperson att ta med sig en CD-skiva för att spela upp ett musikstycke. Skivan måste vara original -- det får alltså inte vara en skiva som någon bränt själv.

Detta beror på att det lagliga stöd som finns för att bränna en skiva för privat bruk inte sträcker sig till att spela upp musik från den skivan i en gudstjänst eller vid en kyrklig handling. De ”ljudkällor” som kyrkan lagligen får använda vid gudstjänst och kyrklig handling måste vara ”original” och utgivna med upphovspersonernas samtycke. En bränd CD-skiva är inte original utgiven med samtycke.​​

Sammanfattning
Använd CD-skiva i original om den musik som ni vill använda inte kan framföras live. 
Digitala streamingtjänster kan användas efteråt under dopkalaset, bröllopsfesten eller minnesstunden.