Foto: Isabell Karlsson

Begravning

När någon dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst.

När någon dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst. Då överlämnar vi den som dött till Gud. Under begravningsgudstjänsten får vi be, sjunga, minnas och sörja tillsammans.

I Kalmar finns schemalagda begravningsgudstjänster i Svenska kyrkans ordning, på måndagar och fredagar. Nu mera erbjuder vi begravningstider på torsdagar kl 10:00 jämna veckor, i Skogssalen på Norra kyrkogården.

Begravningsgudstjänster kan erbjudas i alla församlingskyrkor samt i Södra kapellet på Södra kyrkogården och i Skogssalen på Norra kyrkogården. 

För begravningar i annan ordning finns schemalagda tider tisdag-fredag i Skogssalen på Norra kyrkogården.

För ytterligare information och bokning av begravning hänvisar vi till administratör Helena Erol.

Begravning på olika sätt

En kyrklig begravning kan gå till på olika sätt. Antingen kan man välja att ha begravningscermonin inne i kyrkan eller i ett kapell. Det går också bra att ha begravningen i all enkelhet vid graven. Ha gärna en dialog med prästen för att komma fram till vad som passar er och den avlidnes önskan bäst.

Samtal inför begravning

Vid ett samtal träffar du prästen som kommer att hålla i begravningsgudstjänsten. Under samtalet berättar prästen hur begravningsgudstjänsten går till och ni väljer psalmer och bestämmer annat som rör gudstjänsten. Det är också under samtalet som det finns möjlighet för dig, och eventuellt andra anhöriga, att berätta om den som dött för prästen. Det är alltid svårt att förlora en familjemedlem eller vän, och därför kan det också finnas många blandade känslor inför ett sorgesamtal. Prata gärna med prästen om dina frågor och funderingar.

När någon som tillhör Svenska kyrkan har dött uppmärksammas alltid detta med en tacksägelse i hemförsamlingen i samband med söndagens högmässa i den församlingen den avlidne bodde. Inbjudan till tacksägelse skickas till den kontaktperson som angetts i samband med begravningsbokningen. I tacksägelsen nämns den dödes namn och vi ber för dem som sörjer. Vid tacksägelsen ringer kyrkklockorna , den dödes namn nämns och vi ber för dem som sörjer.

Musik under begravningsgudstjänsten

När begravningsgudstjänsten äger rum i en kyrka eller ett kapell så får vi både sjunga psalmer tillsammans och lyssna på musik i stillhet. Tillsammans med kyrkomusiker bestämmer ni vilken musik som ska spelas under begravningen.

Att stötta ett barn i sorg

Det kan vara svårt att veta hur man pratar med barn om döden. Alla är olika och klarar av olika mycket beroende på ålder och mognadsgrad. Utgå från deras frågor, använd deras ord och prata så att de förstår. Tala om varför personen har dött. Ofta räcker det att höra lite grann. Det finns också alltid möjlighet att få prata med en präst.

I Kalmar domkyrka finns Barnens altarskåp. Där finns det en liten kista som man kan visa sina barn för att förbereda dem inför en begravning.

Prata dop, vigsel och begravning med barn

Här finns korta videoklipp som förklarar vad dop, vigsel och begravning innebär.

En liten vit sten med texten Älskade morfar.

När någon dör

Vem tar hand om kroppen när någon dör? Vilka räknas som närmast anhöriga och vad ska de göra? Här kan du läsa om vad som ska göras när någon dör, och av vem.

Få hjälp och stöd

Präster och diakoner i Svenska kyrkan i Kalmar finns tillgängliga på telefon för dig som behöver hjälp och stöd.

Gud skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.

Uppenbarelseboken 21:4