Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravning

När döden skiljer oss åt är det viktigt att få ta farväl och överlämna den som gått bort i Guds hand. I begravningsgudstjänsten kan vi sätta ord på sorgen och saknaden, men också på hoppet om att vi i döden blir mottagna av kärlekens och barmhärtighetens Herre.

I begravningsgudstjänsten får vi möjlighet att lämna våra känslor och frågor i Guds hand och omsorg, och den är en möjlighet att göra avskedet till något värdigt och vackert som kan vara tröst och hjälp under de dagar som kommer.


I Kalmar finns schemalagda begravningsgudstjänster i Svenska kyrkans ordning, på måndagar och fredagar. Begravningsgudstjänster kan erbjudas i alla församlingskyrkor samt i Södra kapellet på Södra kyrkogården och i Skogssalen på Norra kyrkogården. 

För begravningar i annan ordning finns schemalagda tider tisdag-fredag i Skogssalen på Norra kyrkogården.

För ytterligare information och bokning hänvisar vi till pastorsexpeditionen telefon 0480-421412.