Bilden visar en blomsterdekoration med bland annat  liljor och vita rosor.
Foto: Anke Decker

Begravning

När döden skiljer oss åt är det viktigt att få ta farväl och överlämna den som gått bort i Guds hand. I begravningsgudstjänsten kan vi sätta ord på sorgen och saknaden, men också på hoppet om att vi i döden blir mottagna av kärlekens och barmhärtighetens Herre.

I begravningsgudstjänsten får vi möjlighet att lämna våra känslor och frågor i Guds hand och omsorg, och den är en möjlighet att göra avskedet till något värdigt och vackert som kan vara tröst och hjälp under de dagar som kommer.

I Kalmar finns schemalagda begravningsgudstjänster i Svenska kyrkans ordning, på måndagar och fredagar. Begravningsgudstjänster kan erbjudas i alla församlingskyrkor samt i Södra kapellet på Södra kyrkogården och i Skogssalen på Norra kyrkogården. 

För begravningar i annan ordning finns schemalagda tider tisdag-fredag i Skogssalen på Norra kyrkogården.

För ytterligare information och bokning hänvisar vi till pastorsexpeditionen telefon 0480-421412.