Foto: Andreas Berheide

Välkommen i jul

Välkommen till våra församlingar i jul!

Torsdag 22 december på sidan 5 i Kiruna annonsblad kan du se allt 
som händer i jul hos oss.
Här på våra hemsidor kommer det att dyka upp lite tidigare.
Vill du se hela Svenska kyrkans jul kan du klicka här!