Kontakt-Jukkasjärvi församling

Vår församlingsexpedition är fortfarande stängd för besök

Jukkasjärvi församling, expeditionens telefontider:
Mån–fred kl 08:00–12:00 • 0980-678 00
Stängt även för minnesadresser/ Kiruna blomsterfond

Är du en leverantör till oss?

Fakturaadresser till Kiruna pastorat

 

E-fakturor
GLN-nummer: 2520031564
VAN-leverantör: Swedbank

E-postfakturor
ekonomi.kirunapastorat@svenskakyrkan.se

Pappersfakturor

Skickas till:
Kiruna pastorat
Box 87
981 22 Kiruna

Kiruna pastorat består av Jukkasjärvi, Karesuando och Vittangi församlingar.
Mottagaren på alla fakturor som skickas till de ovanstående församlingarna ska vara Kiruna pastorat.

Vi föredrar e-fakturor!
Referens ska alltid finnas på fakturan.

Vid frågor, vänligen kontakta ekonomiassistent Pia Andersson:
Tel: 0980-678 03 eller via e-post: pia.m.andersson@svenskakyrkan.se

Lena Tjärnberg

Svenska kyrkan, Kiruna pastorat

Kyrkoherde

Präster och diakoner

Kristina Fjellström Råman

Jukkasjärvi församling

Lars Jarlemyr

Jukkasjärvi församling

Kommininster

Anna Kuoksu

Jukkasjärvi församling

Kommininster

Inger Rauhala Öhberg

Jukkasjärvi församling

Diakon

Musiker

Ann-Mari Hammarstedt Vilgats

Jukkasjärvi församling

Kantor

Magnus Lundgren

Jukkasjärvi församling

Kantor

Robert Pauker

Jukkasjärvi församling

Organist

Församlingsassistenter, barn- och ungdom

Lise Edlert

Jukkasjärvi församling

Församlingsassistent i barn och ungdomsverksamheten

Anita Fors

Jukkasjärvi församling

Församlingsassistent i barn och ungdomsverksamheten

Administration

Monica Harjunpää

Jukkasjärvi församling

Administratör

Lokalvård

Elisabeth Olofsson

Jukkasjärvi församling

Lokalvårdare

Sara Westerberg

Jukkasjärvi församling

Lokalvårdare

Leif Lageholm

Jukkasjärvi församling

Vaktmästare

Tomas Lindmark

Jukkasjärvi församling

Vaktmästare

Bengt Olofsson

Jukkasjärvi församling

Vaktmästare

Marcus Osso

Jukkasjärvi församling

Vaktmästare

Anna-Bella Rundquist

Jukkasjärvi församling

Vaktmästare