Verksamhet

Allt eftersom kommer verksamheterna långsamt igång igen i samhället. Här visar vi med glädje det vi gör i församlingen som skapar gemenskap och sammanhang för alla åldrar.