Verksamhet

Mer information om våra verksamheter finns under Barn & ungdom, Konfirmation, Musik, och Diakoni.

Barn & ungdom

Barn och ungdomar är viktiga för församlingen och dess verksamhet! Allt vi gör för barn och ungdomar är kostnadsfritt och öppet för alla. Alla är välkomna!

Konfirmation i Jukkasjärvi församling

Du är välkommen till konfirmation i kyrkan, oavsett om du tror, tvivlar eller bara är nyfiken.

Musik i Jukkasjärvi församling

I Jukkasjärvi församling frodas ett rikt musikliv. Allt från ett spännande konsertutbud till körer för alla åldrar.

Diakoni

Kyrkans sociala engagemang där diakoni strävar efter att finnas till hands för människor i vardag och i kris. Kristen tro i praktisk handling.