Verksamhet

Våra uteaktiviteter för årskurs 1-3 och årskurs 4-6 är för tillfället pausade. Verksamheten startar igen senare under vårvintern när solen värmer och temperaturen stiger. All musikverksamhet som körer och konsertevenemang håller upp. Viss del av diakonin berörs också. Ny information vid förändring.