Verksamhet

På grund av nya restriktioner och rådande läge med Covid-19 är barn- och ungdomsverksamheten pausad. All musikverksamhet som körer och konsertevenemang håller upp. Viss del av diakonin berörs också. Ny information vid förändring.