Verksamhet

Våra uteaktiviteter för årskurs 1-3 och årskurs 4-6 startar nu upp igen. Se information om tider mm under Barn & ungdom. Musikverksamheten med körer och konsertevenemang är åter igång. Under Musik hittar du mer information om detta. Diakonins verksamheter beskrivs under Diakoni.