Foto: Magnus Aronson, Johannes Frandsen, Kristin Lidell/IKON

Bli medlem!

Stanna kvar eller välkommen som ny medlem!

Med de pengar du som medlem i Svenska kyrkan årligen betalar via din kyrkoavgift blir det möjligt för våra församlingar att arbeta med:

- Dop
- Konfirmation
- Vigsel
- Sjukhuskyrka
- Barnverksamhet
- Ungdomsverksamhet
- Kör- och musikverksamhet
- Arbete med äldre
- Arbete med ensamma och sjuka
- Stöd vid olyckor och kris
- Jourhavande präst
- Bevarande av kyrkobyggnader och kulturarv

Välkommen till Svenska kyrkan! Här finns gemenskap och mötesplatser för alla åldrar, gudstjänster, körer, trivselträffar, barngrupper och mycket mer. Som medlem i Svenska kyrkan både bidrar du till och får ta del av allt detta - och du gör det möjligt för kyrkan att bedriva verksamhet år efter år!
Här kan du hitta en plats om du har frågor om tro, livet eller tankar kring dig själv. Och även om du vill engagera dig för rättvisa och en bättre värld. Tack vare dig kan vi bedriva all vår verksamhet!

Ny medlem eller återkommande?

Här kan du ladda hem blanketter som du fyller i och skickar till:
Svenska kyrkan, Kiruna pastorat
Finngatan 1
981 31 Kiruna

Har du frågor eller vill ha mer information kan du ringa:
0980-678 00, eller eposta till:
kiruna.pastorat@svenskakyrkan.se

Glöm inte att blanketten ska vara underskriven med ditt namn